امروز:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
  بازدید: 12 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 42 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 38

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی با فرمت word قابل ویرایش در 38 دارای گارانتی بازگشت وجه

  قیمت فایل فقط 14,000 تومان

  خرید

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی

  تعداد صفحات : 38

  فرمت : docx , word

  قابل ویرایش است.

  دارای رفرنس دهی و پاورقی استاندارد.

  منابع انگلیسی و فارسی دارد.

  پیشینه داخلی و خارجی دارد.

  گارانتی بازگشت وجه دارد.

  بخشی از فایل :

  کیفیت زندگی کاری

  کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر،کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خط مشی های ارتقاء از درون، رهبری آزادمنش، مشارکت کارکنان واقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان تلقی می شود و از منظر دیگر کیفیت زندگی کاری با نگرش کارکنان و طرز تلقی آن ها در مورد احساس امنیت، رضایت و توان رشد و توسعه به عنوان یک انسان، مساوی فرض شده است(کاسیو،1380). این دیدگاه ، کیفیت زندگی کاری را به حد و میزانی که تمامی نیازهای انسان را تأمین می نماید مرتبط می داند. از این رو کیفیت زندگی کاری را می توان از لحاظ عینی (سخت افزاری) و ذهنی(نرم افزاری) مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چند بعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی توان ارایه نمود(پرداختچی،1384). از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه 1970 میلادی تاکنون، تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارایه شده است که در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود. در این بخش تعدادی از تعاریف کیفیت زندگی کاری که در سه دهه اخیر ارائه شده نقل شود.

  در انتخاب تعاریف سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری شود تا دیدگاه ای مختلف نسبت به این مفهوم که در قالب تعاریف مطرح شده ، نشان داده شود. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به سختی تعریف و سنجیده می شود ولی با این وجود تعاریف متعدد وجود دارد. آرنولد و فلدمن(1986) کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط کارکنان و تمامی محیط کاری خلاصه می کند و یادآور می شود که در قالب محیط کاربرنامه ها و فعالیت هایی که در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می شود، در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر مورد توجه سازمان ها می باشد، ابعاد انسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.


  مطالعات انجام شده در خارج از کشور

  1.توماس وولتهوس (1990)برای اولین بار بحث توانمندسازی روانشناختی کارکنان را مطرح کردند .توانمند سازی روان شناختی فرآیند افزایش انگیزش درونی شغل است که دارای پنج حوزه شناختی

  الف) احساس معنی داری باارزش بودن اهداف شغلی وعلاقه درونی شخصی به شغل

  ب) احساس خودکارامدی اعتقاد فرد به توانایی وظرفیت خود برای انجام کارهای مهارت

  ج) احساس خودمختاری داشتن حق انتخاب ،آزادی عمل واستقلال فرد در محیط کار

  د) احساس تاثیر توانایی نفوذ در پیامدهای استراتژیک، اداری ویا عملیاتی در کار

  ن) احساس اعتماد علاقمندی ، شایستگی، گشودگی واطمینان به دیگران می باشد.

  2.علاقه مندی به شغل مورد تصدی ورضایت شغلی در تئوری رضایتمندی شغل لاک مطرح گردیده است ووی می گوید رضایتمندی شغلی در نتیجه تصور فرد از برآورده شدن ارزشهای مهم شغلی او حاصل می شود.

  ...


  مطالعات انجام شده در داخل کشور

  1. دکترعلی مهدی زاده اشرفی ،حسین علی اولیا(1388) در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه بر اساس مدل والتون به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی کاری وعملکرد کاری با هم رابطه دارند همچنین بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری یعنی پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمنی و بهداشتی ،یکپارچگی وانسجام اجتماعی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وجود قانون گرایی در سازمان، تاثیر فضای کلی زندگی کاری، توسعه قابلیتهای انسانی و وابستگی اجتمایی کاری ارتباط معناداری وجود دارد.

  2.دکتر محمد رضا فیلی، فرزانه جهانی، دکتر سعید موسوی پور(1388)درتحقیقی تحت عنوان بررسی رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در کل از رضایت شغلی متوسطی برخوردار بودند،بیشترین رضایت مربوط به حیطه ماهیت کار و کمترین رضایت مربوط به حقوق و مزایا بود با افزایش حقوق ومزایا وفراهم آوردن فرصت های ارتقاءمی توان رضایت شغلی این قشر را افزایش داد.

  ...


  منابع و مآخذ

  -اسکات، دی سینتیا، دنیس تی ژاف، توانمند سازی، ترجمه محقق، مرتضی، انتشارات سازمان بهره وری، 1375.

  -ایرانزاده، سلیمان، مهرگان، فرهاد، آک شورش (1388)بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خود اثربخشی، رضایت شغلی وبهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ومهاباد، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بیست ویکم

  -اورعی یزدانی، حمید، نگرش بر توانمند سازی، چاپ اول، مطالعات بازرگانی، تهران، 1381.

  -ابطحی،سیدحسین و عابسی،سعید(۱۳۸۶).توانمندسازی کارکنان، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  -بلانچارد، کارلوس و راندولف، مدیریت توانا سازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی، مهدی، چاپ اول، نشر مدیران، تهران، 1378.

  -تامیلنسون،پال؛ جانکینز، میشل (1376) نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترک خدمت کارکنان، ترجمه: محمد رضا زالی، تازه های مدیریت، 5(18)، 30-37.

  -دَفت. ریچارد ال – تئوری سازمان و طراحی ساختار – جلد اول - علی پارسیان – سید محمد اعرابی – چاپ اول – تهران – شرکت چاپ و نشر بازرگانی – 1374 صفحات (711، 844، 874، 878 ).

  -دلاور، علی(1378) روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی، رشد

  -رابینز، پی استیفن. (1996)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1386). تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ دوازدهم

  -ساروقی احمد – تعهد سازمانیو رابطه آن با تمایل به ترک خدمت - مدیریت دولتی – شماره 35 – صفحه 65 الی 72 – 1375

  - سید جوادین ،سید رضا :سخدری ،کمال، (1384 ). کیفیت زندگی کاری در سازمان های کار آفرین بر اساس الگوی والتون (گزارش )،تهران ،مولفین .

  -سلمانی ، داود(1384) ، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،چاب اول .

  ...

  قیمت فایل فقط 14,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری , پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری , تعریف کیفیت زندگی کاری , تاریخچه کیفیت زندگی کاری , مقاله کیفیت زندگی کاری , مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : سه شنبه 22 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، و ، پیشینه ، تحقیق ، درباره ، کیفیت ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
  بازدید: 20 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 85 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 39

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی تعداد صفحات 53 فرمت docx word پاورقی و رفرنس دهی استاندارد دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی دارای گارانتی بازگشت وجه دارای منابع فارسی و انگلیسی

  قیمت فایل فقط 14,500 تومان

  خرید

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره دلبستگی به همراه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

  تعداد صفحات : 39
  فرمت : docx , word
  پاورقی و رفرنس دهی استاندارد
  دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
  دارای گارانتی بازگشت وجه
  دارای منابع فارسی و انگلیسی

  بخشی از متن :

  دلبستگی :

  یکی از مهمترین عوامل موثر در تعاملات بین فردی، سبک دلبستگی است که در دوران کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به محیطی که در ان تحول یافته است، در سنین بعدی ادامه میابد.( بالبی[1].،1969) دلبستگی را به عنوان > تعریف نموده است. دلبستگی (پیوند عاطفی ) بین کودک / مادر ، تعیین کننده ی سلامت روانی فرد است.

  نظریه دلبستگی:

  نظریه دلبستگی (بالبی،1980،1973،1964)مبتی بر این است که پیوند های عاطفی نخستین که بین کودک و مادر مراقب در قالب مدلهای ذهنی دوران سازی میشود،به گسترده وسیع روابط بین شخصی کودک در اینده تعمیم می یابند و الگوی این روابط یعنی سبکهای دلبستگی در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند(برترتون ،1386.)در فرایند شکل گیری این روابط والدین پایگاهی ایمن برای کودک فراهم میاورند که بر اساس ان تجربه ها ساماندهی و با درماندگی ها مقابله میشود(همان منبع)دلبستگی برای کودک ارزش حیاطی دارد به این دلیل که همچنانکه کودک در دنیای اطافشان کاووش میکند و با امور غیر قابل پیش بینی روبرو میشود به او احساس امنیت و ارامش میدهد. هنگامی که کودک در وضعیتی قرار میگیرد که در او ایجاد ترس میکند رفتار توام با دلبستگی کودک اشکار می شود. ممکن است در شرایط عادی کودکان والدینشان را نادیده بگیرند و حتی ترجیح دهند که با فرد نا اشنا بازی کنند (تا زمانیکه یکی از والدین حضور داشته باشد) ولی وقتی که احساس عدم اعتماد یا تحدید شدن به انان دست دهد به سرعت ب مادر پدر یا هرکس دیگری که به او دلبستگی دارد روی میاورند (یاساعی.،1385) به طور کلی زمانی که کودک به دیگران اعتماد و نسبت به پذیرفته شدن از طرف انان اعتماد داشته باشد، برای کاوش در محیط اشتیاق بیشتری نشان داده، عواطف مثبت تری داشته،از عزت نفس بیشتری برخورداربوده، در حل مسائل پافشاری کرده، ابتکار و پشتکار دارد و به عبارتی از سازگاری اجتماعی و عاطفی بیشتری برخوردار است(بالبی،1982،به نقل از رزاقی بناب مظاهری.، 1384).یک پیوند دلبستگی اختصاصی و قطع نشده با یک شخص خاص ، لازمه تحول سالم و غیر مرضی در فرد است و تجربه ایمنی در کودک پایه و زیر بنای کنش و وری سالم روانی و ذهنی است(مظاهری،1397.).

  استعمار سبک دلبستگی در فرایند تحول ،موضوع تحقیقات جدید در این زمینه بوده و نتایج بدست امده ، ایناستعمار راتایید می کند(مین،کاپلن و کسیدی،1985 به نقل از بشارت،1386.)

  نظریه های مختلف در مورد دلبستگی[2]:

  در این به شرح مختصر عقاید برخی از نظریه پردازان پر نفذ که بر اهمیت سالهای اولیه زندگی تاکید داشته اند و به طور تحویلی بحث دلبستگی را مطرح کرده اند،خواهیم داشت.

  نظریه روان تحلیل گری[3]:

  زیر بنای نظریه دلبستگی در واقع همان بحث روابط موضوع است. در نظریه های روان تحلیل گری که معمولا به عنوان نظریه های روابط موضوعی شناخته شده اند، به نقش اساسی خود ، در هدایت روابط صمیمی انسان توجه میشود. پایه این نظریه ها تحسم خود و والدین است که در دوران کودکی تحول یافته و در اینده در روابط نزدیک فرد اثر میگذارد(برترتون[4] و همکاران به نقل از مین و همکاران.، 1985)روان تحیلی گران معتقد اند که نخستین روابط کودک پایه و اساس شخصیت او را تشکیل میدهند.گرچه روان تحلیل گران معتقد اند که در حدود 12 ماهگی تقربا همه کدوکان به سمت پیوند فوق با چهر ه ی مادر تحول میابند اما در مورد ماهیت و منشا این ارتباط با دیگران تفافق ندارند.


  [1];Balbi

  [2] : Attachment

  [3] : Psychological Analysis of Grey

  [4] :Barttron

  ..............................

  پیشینه پژوهشی داخلی وخارجی:

  - علی اکبری ،مهناز و همکاران (1390)در پژوهشی تحت عنوان اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی زنان سالمند شهر تهران نشان داد که اثر بخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی وبالا رفتن معناهای زندگی تاثیر گذار بوده است

  -روشن ،زهره (1389) بررسی اثر بخشی شناختی – رفتاری بر میزان کیفیت زندگی و سلامت روان سالمندان .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد یافته ها نشان داد که اثر بخشی معنا درمانی بر بالا رفتن وبهبود کیفیت زنگی تاثیر گذار بوده است

  پور ابراهیم ، تقی و همكاران(1388) . با بررسی خود تحت عنوان ، مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی معنا درمانی با مشاوره فردی چند الگویی بر كاهش افسردگی سالمندان ساكن در آسایشگاه های تهران ، یافته ها نشان داد كه استفاده از روش های فوق برای سالمندان آسایشگاه ها كارایی لازم را ندارد.

  - علی ترکاشوند(1388).در بررسی خود با عنوان خاطره گوئی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان نشان داد.که خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان موثر است.

  ...........................................

  بخشی منابع

  -بوئری،جرج .(1385). نگاهی به آثار ویکتور فرانکل (رنج ،اما زیستن ). ترجمه : مسعود فریامنش.

  -پروچسکا، جیمز،ا.(1381) نظریه های روان درمانی . ترجمه : یحیی سید محمدی. تهران ، انتشارات رشد.

  -پور ابراهیم، تقی و همكاران (1388) . مقایسه اثر بخشی دو شیوه مشاوره گروهی معنا درمانی با مشاوره فردی چند الگویی بر كاهش افسردگی سالمندان آسایشگاههای تهران . پایان نامه دكترای روانشناسی .تهران . دانشگاه علامه طباطبایی.

  -ترخان ، مرتضی (1385)، اثر بخشی شیوه شناختی – رفتاری بر کاهش پرخشگری دانشجویان و بررسی اثر

  بخشی این کاهش بر سلامت عمومی آنها . ارایه شده در دومین کنگره روانشاسی ایران . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  -جونز، نیلسون(2001). نظریه معنا درمانی ویکتور فرانکل. فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی . ترجمه: سید محمد حسین بهفر(1384)

  -جونز، نیلسون ( 2001 ). نظریه وجود گرایی (درمان وجودی). فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی .ترجمه : نظامی. (1383.)

  -خلعتبری ، جواد (1387). آمار و روش تحقیق .تهران. انتشارات پردازش

  -حسینیان، الهه (1386). بررسی اثر بخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی بیمارستان شفای شهر اهواز. مجله علوم رفتاری . دوره 3. شماره 4

  -فرانکل، ویکتور، امیل(1955). انسان در جستجوی معنای غایی ترجمه: احمد صبوری و عباسی شمیم (1381). تهران . انتشارات صدرا.

  ..................................

  قیمت فایل فقط 14,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی , مبانی نظری دلبستگی , پیشینه تحقیق درباره دلبستگی , پیشینه تحقیق دلبستگی , پیشینه دلبستگی , مفهوم دلبستگی , تعریف دلبستگی , تاریخچه دلبستگی , تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی دلبستگی

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : سه شنبه 22 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، و ، پیشینه ، تحقیق ، درباره ، دلبستگی ،

گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

 • گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  گفت و گویی خواهیم داشت با حدیث میرامینی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که چندماهی می شود ازدواج کرده و زندگی مشترکش را آغاز کرده است. این بازیگر که در تلویزیون فعالیتی جدی تر نسبت به سینما دارد، تا کنون در مجموعه‌هایی چون گل‌های گرمسیری، زن‌بابا، ساختمان پزشکان، شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، خدانگهدار بچه،

  نیاز و زعفرونی نقش‌های متفاوت گاه طنز و گاه جدی ایفا کرده است؛ نقش‌هایی که البته همیشه سهم یکسانی در پیش بردن قصه نداشتند و گاه مکمل بودند.میرامینی سال گذشته با ایفای نقش نگین در مجموعه در جست‌وجوی آرامش، سیمایی جدید از خود به نمایش گذاشت ودر نقش دختری با مشکلات مختلف خانوادگی و اجتماعی و بعد روانی،

  درکنار بازیگران بزرگ این مجموعه چون مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ خوش درخشید. او بلافاصله بعد از بازی دراین سریال با «هیات مدیره» مهمان خانه‌ها شد؛ سریالی مناسبتی و نوروزی که داستانی شیرین دارد ودر فضایی نزدیک به طنز روایت می شود. میرامینی در مصاحبه با جام‌جم، از تجربه بازی در نقش میترای هیات مدیره می گوید.

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  مصاحبه را از این جا آغاز کنیم که به نوعی می توان گفت هیات مدیره اتفاق متفاوتی در کارنامه کاری‌تان محسوب میشود. شما پیش از این بازی در سریال‌های تلویزیونی مختلف و با فضاهای گوناگون را تجربه کرده بودید، اما میترای هیات مدیره جایگاه دیگری دارد و به شکل ویژه‌تری نسبت به بازی‌های قبلی‌تان دیده میشود. او شخصیت اصلی و محوری ماجراست و حضوری کلیدی در قصه دارد. از این تجربه بگویید.

  البته من بازی در نقش اصلی یک مجموعه تلویزیونی را پیش از این در «شب می‌گذرد» به کارگردانی راما قویدل تجربه کرده بودم، اما متاسفانه این تجربه خوب دیده نشد. بطور کلی این‌طور می توانم بگویم از ابتدای کارم همیشه تلاش کرده‌ام در قالب نقش‌هایی خاص بازی کنم

  ودر خصوص حضور در پروژه‌ها هم همیشه سختگیر بوده‌ام. با این حال قبول دارم همه ی آدم‌ها در کارنامه کاریشان یکی دو تجربه ناموفق هم دارند یا در نقش‌هایی که علاقه نداشته‌اند بازی کرده‌اند؛ برای مثال مجموعه زعفرانی برای من چنین حسی دارد.

  نمی گویم آن کار، بدی بود. منظورم کم بودن نقش است. جدای ازآن، نقش‌هایی که در مجموعه‌هایی چون شب می‌گذرد، دلنوازان، همه ی‌چیز آن‌جاست یا در جست‌وجوی آرامش ایفا کردم، همه ی را ویژه می دانم که هرکدامشان جای کار داشتند.

  بر این اساس می توانیم این‌طور بگوییم که معیارتان در انتخاب پیشنهادات، متمایز بودنشان با نقش‌های قبلی است؟ بعد از تماشای بازی‌تان در مجموعه در جست‌وجوی آرامش و هیات مدیره احساس می کنم تصمیم گرفته‌اید مسیرتان را در فضای بازیگری عوض کنید و با رویکردی جدید پیش بروید.

  برای یک بازیگر، تنها بازی کردن در نقش‌های مختلف و متفاوت از هم است که می تواند پویایی به همراه داشته باشد. با این حال نمی توانم خودم را در شرایطی بگذارم که بگویم الا و بلا من فقط فلان نقش را میخواهم و حتی به صرف کلیشه شدن، ترجیح میدهم فقط نقش یک بازی کنم. نه! از این رویکرد دوری می کنم. دوست دارم نقش‌های مختلف و متفاوت و خوب بازی کنم. حتی نقش نگین در جست‌وجوی آرامش که جای کار و پرداختن داشت هم باز در فیلمنامه‌ای مردم‌محور ترسیم شده بود.

  شخصیت میترا از دید خودتان چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه خصوصیاتی را خودتان برای باورپذیری بیشتر به او افزودید؟

  میترا بر خلاف نگین، مثبت و ساکن و آرام است و جنس چالش‌هایش فرق می کند. کار کردن با مازیار میری «کارگردان هیات مدیره» تجربه‌ای لذت‌بخش است؛ چرا که او سرشار از انرژی است و همیشه به خودشان هم میگویم این فضای دوستانه حاکم بر پشت صحنه، گاهی موجب میشود فراموش کنم او کارگردان است! بله؛ شخصیت میترا هم تا حدی در مسیر همین گپ زدن‌ها و صحبت کردن‌ها به ثمر نشست؛

  چرا که کلیت او در فیلمنامه تعریف شده بود. یکی از ضعف‌هایی که امروزه در مجموعه‌ها با آن مواجه هستیم، این است که فیلمنامه‌ها از اواسط کار دچار افت میشوند و رو به تکرار میروند. آقای میری بسیار روشن و دوستانه تغییرات را می‌پذیرفتند و با هم گپ می‌زدیم.

  به گزارش پارس ناز اگر من بعنوان بازیگر نقش میترا گمان میکردم او در فلان صحنه باید فلان حرکت را داشته باشد یا فلان دیالوگ را بگوید، با ایشان مطرح میکردم و آقای میری هم به قدری به من خاطرجمعی داشتند که تغییرات را می‌پذیرفتند.

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  شخصیت میترا چقدر به حدیث میرامینی شباهت دارد؟

  به عقیده من هر آدمی که شغلش بازیگری است، برای بازی در هر نقش از بانک عاطفی خودش چیزهایی وام میگیرد. هر بازیگری هزاران دنیا در دل و هزاران شخصیت در وجودش دارد. من هر شخصیتی راکه بازی میکنم به نوعی لمس کرده و تخیل میکنم و برای مثال اگر قرار باشد

  شخصیت یک قاتل را ایفا کنم، از خودم می‌پرسم اگر حدیث قاتل بود، چه کار می کرد و چه رفتاری داشت؟ به این قضیه فکر می کنم چطور برای ترسیم درستش کمک کنم. در واقع شخصیت رابه خودم نزدیک می کنم تا از فرم کلیشه‌ای‌اش خارج شود و نقش‌ها را در وجود خودم جستجو میکنم.

  همان‌ طور که خودتان هم اشاره کردید، هیات مدیره فیلمنامه‌ای زنانه دارد و ما حتی میترا رابا دیگر شخصیت‌های زن، بیشتر از تعامل با همسرش میبینیم. روابط این جمع زنانه در پشت صحنه کار به چه صورت بودو چقدر برای ترسیم بهتر فضا به هم کمک میکردید؟

  عموما در مجموعه‌ها شاهدیم شخصیت‌های زنان به شکلی تیپیکال در قالب‌هایی چون خانه‌دار و… ترسیم می شوند و هیات مدیره بر خلاف چنین رویکردی، طیف زنان مختلف را کنار هم چید.

  خودتان چقدر این شخصیت‌ها را شبیه به زنان واقعی جامعه میدانید؟

  قبل از هر چیز باید بگویم واقعا پشت‌صحنه بی‌نظیری داریم و ازآن لذت میبرم. بازی در مجموعه‌های زنانه واقعا خوش می‌گذرد و دوستان همه ی آن‌قدر حرفه‌ای هستند که قبل از شروع فیلم برداری هر سکانسی با هم صحبت میکنیم و نظر می دهیم. این فضای دوستانه،

  به نظرم در خروجی ماجرا هم تاثیر گذاشته است. حتی موقعیت طنز و فانتزی راکه در فضای سریال وجوددارد رعایت می کنیم و اگر برخی شخصیت‌ها اگزجره هستند، باز نمیخواهیم این‌طور بگوییم که همه ی زن‌ها فلان شخصیتی دارند.

  ما برخی ویژگی‌ها را غلو شده‌تر از چیزی که ممکن است واقعا در جامعه وجود داشته باشد، نشان می دهیم. همه ی حرفمان این است که باید پذیرش داشته باشیم و نشان بدهیم وجود تعامل در جامعه چقدر لازم است. می خواهیم به مردم بگوییم با هم رفت و آمد داشته باشند و هر شخصی رابا هر ویژگی که دارد، بپذیرند.

  از بازخوردهای مخاطبان بگویید. انها نسبت به تماشای مجموعه چه نظری دارند؟

  سالها پیش جمله‌ای از آقای خمسه شنیدم که در خاطرم ماند. ایشان می گفت بهترین راه برای اینکه چیزی راکه خودت به آن معتقد هستی به مردم بقبولانی، خودزنی است. به هرحال برای انجام کار ماه‌ها وقت گذاشته‌ایم و طبعا نتیجه برایمان مهم است.

  اگر قرار بود این مجموعه چنین رویکردی داشته باشد که مثلاً زن‌ها همه ی فضول باشند، شخصا حضور در آنرا نمی‌پذیرفتم. پیشنهاد میکنم در خصوص هیات مدیره، ظاهر را رها کنیم و حرف پس پرده‌اش را بچسبیم.

  ما دراین مجموعه مشکلات و معضلات جامعه را در مقیاسی کوچک‌تر «یک ساختمان مسکونی» نشان میدهیم؛ جامعه‌ای که در آن افراد مختلف با نگاه و رویکردهای مختلف و خصوصیات متفاوت کنار هم جمع شده‌اند و این دگرگونی نظراتشان، باعث از هم پاشیدن جامعه نمی شود. همه ی تلاش میکنند مشکلات حل شود و این بدوی‌ترین و اصلی‌ترین اصل یک جامعه است. ما حتی سعی نکردیم

  که آدم‌ها را بخندانیم؛ فقط مشکلات را در موقعیتی طنز به نمایش درآوردیم و این از جمله جذابیت‌هایی بود که هنگام خواندن فیلمنامه، خودم را نسبت به مجموعه جلب کرد. شاید عده‌ای ابتدای تماشای کار این رویکرد را درک نمی کردند و مثلاً برایشان سوال بود که چرا شخصیت‌ها چنین خصوصیاتی دارند و این‌طور دیالوگ می گویند، اما طی مرور زمان متوجه رویکرد مجموعه شدند و آنرا درک کردند

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  بیوگرافی حدیث میرامینی

  حدیث میرامینی متولد 19 بهمن 1367 در تهران، بازیگر استفارغ التحصیل رشته نمایش در مقطع کارشناسی است، پدرش کارمند بازنشسته بانک و مادرش خانه دار است، وی مسلط به زبان انگلیسی نیز می‌باشد و می گوید تلاش میکنم رزومه خوبی از خود به جای بگذارم

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  شروع فعالیت بازیگری حدیث میرامینی

  علاقه به بازیگری از دوران کودکی در وی شکل گرفت، ولی پرستاری و نقاشی رو هم دوست داشت، در نهایت عرصه هنر هفتم رو با حضور در کلاس ها بازیگری به‌صورت جد پیگیری کرد

  حدیث میرامینی و اولین کار تا شهرت

  بازی در سریال هویت درسال 78 نخستین حضور او در قامت بازیگر حرفه ای بود، اما در سریال دلنوازان سال 88 بود که چهره اش شناخته تر شد و همراه چند باز جوان این مجموعه به شهرت رسید

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  حدیث میرامینی و برادرش

  حدیث میرامینی ازدواج و عکس همسر

  حدیث میرامینی با مجتبی رجبی یکی از بازیگران سینما و مدیر فعلی شبکه جام جم ازدواج کرد این دو رسما در جشنواره فجر درکنار یک دیگر از همدیگر رونمایی کردند

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  حدیث میرامینی،بیوگرافی حدیث میرامینی،درباره حدیث میرامینی،حدیث میرامینی و همسرش

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  خانواده حدیث میرامینی

  فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگ تر از خود هم دارد رنگ قرمز رنگ مورد علاقه اش است و به غذا های ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  حدیث میرامینی و علاقه به عطر

  رابطه من با عطر و دنیای عطرها بسیار خوب است و اصولا استفاده از عطر را دوست دارم یادم نمی‌ آید از چه زمانی عطر زدن برای من جدی شد فقط میدانم 15 ساله بودم كه از یك دوست، عطر هدیه گرفتم و این هدیه برای من احساس بسیار خوشایندی داشت و ازآن زمان استفاده از عطر تبدیل به عادتی ثابت برای من شد

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  عطر محبوب من Lanvin Eclat است

  در واقع عطر ثابت من است كه همیشه آنرا شارژ می‌ كنم. آشنایی من با این عطر باز هم به شكل هدیه‌ای از یك دوست عزیز بود. در واقع علاقه‌ای كه به آن دوست داشتم با علاقه‌ ای كه به آن عطر پیدا كردم، همراه شد تا دراین سال‌ ها پای ثابت عطرهای مورد استفاده من باشد.

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  علاقه + ورزش

  بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه اش فیلم دیدن و ورزش کردن است و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد

  فیلمهای تلویزیونی حدیث میرامینی

  – قصیدهٔ شب بارانی
  – گزارش یک اعدام
  – رها
  – مرد
  – اتوبوس
  – دژ شوق
  – چشم خدا
  – قصه داوود و قمری
  – پاپوش
  – آوازهای مادرانه
  – نیمه شب
  – نگین
  – داستان ما، قصه تو
  – سرانجام

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  گفت و گو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

  گفتگو و بیوگرافی حدیث میرامینی درباره زندگی شخصی اش و عکس همسرش

 


نوشته شده در : دوشنبه 21 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: گفتگو ، و ، بیوگرافی ، حدیث ، میرامینی ، درباره ، زندگی ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی در 64 صفحه قابل ویرایش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی در 64 صفحه قابل ویرایش

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی در 64 صفحه قابل ویرایش
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی در 64 صفحه قابل ویرایشدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
  بازدید: 11 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 174 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 64

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی تعداد صفحات 64 فرمت docx word پاورقی و رفرنس دهی استاندارد دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی دارای گارانتی بازگشت وجه دارای منابع فارسی و انگلیسی

  قیمت فایل فقط 15,000 تومان

  خرید

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی

  تعداد صفحات : 64
  فرمت : docx , word
  پاورقی و رفرنس دهی استاندارد
  دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
  دارای گارانتی بازگشت وجه
  دارای منابع فارسی و انگلیسی

  بخشی از متن فایل :

  نوآوری سازمانی:

  درعصر حاضر تغییر جزء واقعیّت های اجتماعی است که باید آن را پذیرفت و با آن همسو شد. سرعت تغییر در دو سه دهه­ی اخیر به قدری افزایش یافته که بسیاری از مدیران سازمان ها را غافلگیر کرده است. نکته­ی مهم این است که در فرایند تغییرات، به ویژه تغییرات تکنولوژیکی و تکنولوژی اطّلاعات و ضرورت رقابت و بقای سازمانی، باید تغییرات را پذیرفت و با آن همسو شد. تغییر پیشینه ای به قدمت شروع زندگی انسان دارد، امروزه بیش از پیش وارد مباحث مهم سازمان ها شده است، در واقع اهمیّت تغییر و ضرورت همسویی با آن جزو وظایف اصلی مدیریت، به ویژه در سازمان های پویا به شمار می‌رود. عامل مؤثر در این امر محیط است، در حقیقت تغییر در خواسته های مشتریان و تغییر در فنّاوری را می توان مهم ترین عامل در توجه به مسئله­ی تغییر و نوآوری در نظر گرفت، نوآوری نیز تحت تأثیر محیط خارج سازمان و مزیّت رقابتی است که سازمان ها می کوشند برای بقا و افزایش سهم خود در بازار آن را جدّی بگیرند ( نجف بیگی، 1388: 49). سازمان برای دست یابی به اهداف خود، با محیط اطرافش در تعامل است. این محیط شامل مجموعه ای از سهامداران، مشتریان، رقبا، مؤسسه های مالی، بازارها و دولت می باشد. هر کدام از این عوامل می تواند برای سازمان تهدید یا فرصتی را به وجود آورد. بدین ترتیب سازمان برای بقای خود، باید همواره این موارد را در نظر گیرد و یک سازمان زمانی با محیط خود را وفق خواهد داد که مدیریت قادر به طرّاحی راهبرد های صریح و نظام مند باشد. برای تحقق چنین اقداماتی نیاز به هماهنگی و انعطاف پذیری در سیستم های سازمان می باشد. اگر تغییرات سازمانی به موقع صورت نگیرد، منجر به آسیب پذیری و به دنبال آن تغییرات اساسی در سازمان می شود (عطافر، قبادی پور و انالوئی، 1385: 4). تحوّل سازمانی، کوششی است، برنامه ریزی شده، سراسری در سازمان، تحت نظارت مدیریّت عالی سازمان به منظور تأمین سلامت و اثربخشی سازمان از راه دخالت های برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمانی با بهره گیری از دانش علوم رفتاری. اغلب، تحوّل سازمانی از طریق " مداخله"[1] انجام می شود که شامل فعالیّت هایی است که مستلزم همکاری یک تسهیل کننده مجرب و اعضای مؤثر سازمان می باشد (عطافر، قبادی پور و انالوئی، 1385: 7). برنامه­ی تحوّل در توسعه­ی سازمان، عبارت است از توالی فعالیّت ها، عملیّات و رویدادها با هدف کمک به سازمان در بهبود عملکرد و اثربخشی آن. برنامه های تحول در توسعه­ی سازمان متنوع است و شامل برنامه های استاندارد شده ای است که در بسیاری از سازمان ها توسعه یافته است که در چهار قسمت، فرایندهای انسانی، فن ساختاری، مدیریت منابع انسانی و راهبردی را شامل می شود و ایجاد نوآوری یکی از اساسی ترین زیرساخت های برنامه­ی تحوّل است ( کامینگز و ورلی، ترجمه برارپور، 1384: 189). گرچه رشد سازمانی خود گهگاه نیازمند به انجام دگرگونی های ناپیوسته است، یک فرایند عمده به چرخه­ی نوآوری و جویبار نواوری نیازمند است و چرخه­ی فنّاوری، خواه در زمینه تراشه های رایانه ای باشد یا خودرو و... به صورت نوآوری فزاینده آغاز می گردد. نوآوری بستر پیروزی در پی شناساندن سازوکار ( مکانیزم )، چرخه فنّاوری و جویبار نوآوری است تا مدیران بتوانند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان، به امتیازهای ناشی از آن ها برسند (تاشمن و سوم، 1997 ؛ ترجمه رضایی نژاد، 1378 : 40).

  3-3-1) تعریف نوآوری :

  نوآوری از ریشه­ی لاتین آن، nova، یا جدید ( new) آشکار می گردد. به طور کلّی از آن مقدمه ای بر چیزی یا روشی جدید استنباط می شود. اد رابرتز[2]، استاد دانشگاه ام. آی. تی[3] نوآوری را اختراع به اضافه‌ی بهره برداری تعریف کرده است. نوآوری، تجسم، ترکیب یا تلفیق دانش، در تولیدات، فرایندها یا در خدمات اصلی، مربوط و با ارزش جدید است ( دانشکده مدیریت هاروارد، ترجمه، ایران نژاد پاریزی و چرخچی، 1389:11). نوآوری عبارت است از معرفی ایده رفتار یا محصولی جدید ؛ چیزی که به تازگی معرفی شده باشد. نوآوری ابزار خاص کارآفرینان است ؛ ابزاری که توسط آن می توان به یک فرصت برای کسب و کار یا خدمت متفاوت دست یافت. نوآوری وتغییر ضرورتی اجتناب ناپذیر در بهسازی سازمان به حساب می آید. نوآوری عبارت است از معرفی ایده، رفتار یا محصولی جدید ؛ چیزی که به تازگی معرفی شده باشد. نوآوری ابزار خاص کارآفرینان است ؛

  [1] - Interventions

  [2]- Ed Roberts

  [3] - MIT

  بخشی از پیشینه انجام شده در داخل و خارج کشور:

  صیّادی، تاتار و علیخانی موروئی ( 1381) در بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی با مشارکت کاری (درگیری شغلی)، در اداره بهزیستی کرمان، به این نتیجه دست یافتند که بین جوّ سازمانی با مشارکت کاری ( درگیری شغلی) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.

  عامل خبازان و همکاران ( 1385) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه و مقایسه منابع قدرت مدیران با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد، نشان داد که بین میزان دلبستگی شغلی دبیران، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و بین منابع قدرت ( تخصص، اطّلاعات، مرجعیّت، مشروعیّت، پاداش، رابطه، اجبار ) مدیران با دلبستگی شغلی دبیران، رابطه معنی‌داری از نظر آماری وجود ندارد.

  ...........

  پاییل (2006) در تحقیقی که با عنوان رابطه‌ی بین درگیری شغلی، رفتارشهروندی سازمانی و قصد خروج وغیبت از کار صورت گرفت، نشان داد که بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد و رفتار شهروندی بالا بر غیبت کاری تأثیر منفی دارد و با بالا رفتن درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی میزان غیبت از کار فرد کاهش می یابد.

  کنگ بون و همکاران (2006) در پژوهشی با عنوان ارتباط HRM(مدیریت منابع انسانی) وTQM(مدیریت کیفیت فراگیر ) با درگیری شغلی دریافتند که کار گروهی، توانمندسازی، تمرکز بر مشتری، پاداش و به رسمیّت شناختن با درگیری شغلی کارکنان ارتباط مثبت دارد تا جایی که توانمند سازی به عنوان یک عمل غالب در ارتباط قوی با درگیری شغلی بیان شده است.

  ...........

  بخشی از منابع :

  - عباسی،ع وحجازی، ی (1389). "نقش رهبری،فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران "،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی،شماره56.
  - عرفانی خانقاهی، م و جعفری، پ (1389)." بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک رهبری تحوّلی، فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامه‌ی رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال چهارم، شماره1، 66-49.
  - عسگری، پ و پورتراب، ح، رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملّی اهواز، یافته های نو در روان شناسی.
  - علامه،س.م و مقدمی، م (1389). " بررسی رابطه‌ی میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی "،پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی،علمی-پژوهشی،سال دهم،شماره 1 (پیاپی 38).
  ...........
  .....
  ..
  - García Morales CV.J et al.(2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation ,Journal of Business Research 65.1040–1050.
  - Gerybadze A & Reger G.(1999). " Globalizationn of R&D: Resent changes in the management of innovation in transnational corporations,Research Policy, 2. 251-274.
  - Hakanen J.J ,Schaufeli W.B.(2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction?A three-wave seven-year prospective study Journal of Affective Disorders 141 , 415–424.
  - Hameed M.A et al.(2012).A meta-analysis of relationships between organizational characteristics and IT innovation adoption in organizations ,Information & Management 49. 218–232.
  ............

  قیمت فایل فقط 15,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی , مبانی نظری درباره نوآوری سازمانی , پیشینه تحقیق درباره نوآوری سازمانی , تعریف نوآوری سازمانی , مفهوم نوآوری سازمانی , تاریخچه نوآوری سازمانی , تعریف نوآوری

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : یکشنبه 20 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، و ، پیشینه ، تحقیق ، درباره ، نوآوری ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
  دسته: آزمون ارشد
  بازدید: 143 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 34 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 13

  قیمت فایل: 11,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  این فایل فهرست ندارد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی

  خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

  فرمت : doc

  تعداد صفحات : 13

  ویژگی های دوران کودکی

  كودكی، در ساده‌ترین بیان و به عنوان یك گستره سنی متمایز از دوره‌های دیگر زندگی، به دوره‌ای که از تولد تا نوجوانی ادامه دارد اطلاق می‌گردد. نیازهای آموزشی برای مشخص كردن چرخه‌های آموزشی به دوره‌های پی‌درپی كودكی اول، دوم و سوم متوسل شده‌اند. كودكی به سه دوره كوچكتر تقسیم می‌شود:

  كودكی نخست(از تولد تا حدود دو سالگی)

  کودكی میانه(از دو سالگی تا شش سالگی)

  كودكی پایانی(از شش سالگی تا دوازده سالگی)

  كودكی نخست

  كودكی نخست به بخشی از كودكی اطلاق می‌گردد كه از تولد تا زبان باز كردن ادامه دارد و به اعتبار فقدان ظرفیت استفاده مؤثر از گفتار، این دوره را می‌توان دوره پیش‌كلامی و به دلیل شكل‌گیری ساخت‌های ایجادكننده امكان فهمیدن و فهماندن بدون استفاده از گفتار بنابر سازه دریافت و واكنش بر اساس تجهیزات حسی – حركتی، دوره حسی – حركتی نامید.

  پس از پشت سر گذاردن موقعیت درون‌رحمی، نوزاد كه وابستگی كامل را تجربه كرده حالا به عنوان یك پایان و در عین حال یك شروع پا به جهان می‌گذارد.

  نمو حركتی نوزاد كاملا وابسته به نشو و نمو یافتگی مغز و اعصاب مركزی اوست. نمو حركتی كودك زمانی به انجام می‌رسد که کودک به سطح نشو و نمای لازم برای تحقق پاره‌ای از فعالیت‌ها رسیده باشد. کودکانی که در محیط‌های نامساعد پرورش می‌یابند ممکن است تا حدی تاخیر حرکتی از خود نشان دهند و در این صورت عوامل محیطی، نقش بارزی در تسریع و تاخیر تحول بر عهده دارد.

  در کودکی اول، ابتدا باید به خاطر بسپاریم که ظهور توانایی گرفتن، ایستادن، راه رفتن، از یک هوش عملی ابتدایی سود جستن، بروز نخستین نشانه‌های گفتار و تجلی اولین ارتباط‌های عاطفی، در حکم جهت‌گیری‌های مشخص یک انسان در راه تحول قلمداد می‌شوند(منصور، 1387).

  ویژگی‌های ذهنی کودک در این دوره

  از دید پیاژه، این دوره نقطه شروع فعالیت‌های فکری در نخستین مرحله رشد کودک است که به وسیله اعمال حسی و حرکتی مشخص می‌شود.

  کودک از طریق فعالیت‌های حسی و حرکتی محیط را شناسایی می‌کند ولی هنوز قادر به تصور و تفکر نیست. در این مرحله هوش کاملا عملی است ولی همین اعمال، اساس فعالیت‌های ذهنی بعدی را تشکیل می‌دهد(سیف، کدیور، کرمی نوری، لطف آبادی، 1390).

  رشد عاطفی و اجتماعی

  حالات عاطفی کودک، ابتدا به احساس آسایش و عدم آسایش محدود می‌شود. از زمانی که کودک دریابد که وجود مادر برای ارضای نیازهایش ضروری است، اولین زمینه‌های آگاهی از عوامل اجتماعی شکل می‌گیرد. در سه چهار ماهگی، هیجان‌های خوشایند کودک به صورت شادی، خنده و صداهای مخصوص در مقابل محرک‌های مطبوع دیده می‌شود(سیف و همکاران، 1390).

  یک کودک طبیعی سه تا شش ماهه در مقابل چهره مادر یا افراد غریبه لبخند می‌زند. در هشت ماهگی چهره‌اش با دیدن افراد غریبه تغییر می‌کند و در اواخر سال اول زندگی، پاسخ عاطفی ترس، گاه به صورت اضطراب کلی و گاه به صورت وحشت از غریبه، ترس از جدا شدن از مادر به وضوح دیده می‌شود که به تدریج از بین می‌رود(سیف و همکاران، 1390).

  احساس امنیت و دادوستد عاطفی با مادر

  اهمیت مادر برای کودک، صرفاً در رفع نیازهای اساسی او خلاصه نمی‌شود، بلکه همه احساس امنیت کودک وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت خاطر در نتیجه مکیدن حاصل می‌شود. شیر دادن مادر، پیوند عمیق بین مادر و کودک به وجود می‌آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت خاطر کودک می‌شود(سیف و همکاران، 1390).

  ارتباط با بزرگسالان ارتباط کودک با بزرگسالان و چگونگی آن از مهمترین عوامل رشد کودک می‌باشد. او با شروع رشد و کسب تجارب ادراکی محیطی، شروع به شناخت افراد در محیط می‌کند. این شناخت از حدود سه یا چهار ماهگی حاصل می‌شود. اولین کسی که کودک با او ارتباط برقرار می‌کند مادر است. پس از پایان سال اول، کمتر به دستکاری اشیا می‌پردازد و بیشتر به مشاهده و نامیدن و اشاره کردن تمایل دارد. سال دوم زندگی از نظر رشد اجتماعی اهمیت بسیار دارد. از یک طرف توانایی‌هایی به دست آورده که دوست دارد آنها را به مرحله اجرا بگذارد و از طرف دیگر نیاز او به بزرگسالان هنوز قابل توجه است. کودک در این سنین ضمن احساس امنیت و آرامش در محیط، باید بتواند به راحتی احساسات و تمایلات خود را نشان دهد تا تدریجا استقلال و اتکای به نفس در او رشد کند (سیف و همکاران، 1390).

  در چه زمانی کودکان یا نوجوانان رسماً اعلام استقلال می کنند؟

  فرد در دو دوره اعلام استقلال می کند؛ در دو سالگی و در دوره ی نوجوانی. دوسالگی زمانی است که شیرخوار از مادر مستقل می شود. در این سن کودک به والد می گوید: « خودم می خواهم کارهایم را انجام دهم. خودم می خواهم غذا بخورم. خودم می خواهم لباس بپوشم». والد احساس می کند کودکش با او لجبازی می کند؛ در حالی که این رفتار راهی برای به دست آوردن استقلال است و شیرخوار به این ترتیب اعلام استقلال می کند. دومین دوره ای که فرد اعلام استقلال می کند، دوره ی نوجوانی است. در این دوره نوجوان می خواهد مستقل شود، اما نه از مادر؛ بلکه از خانواده. در این دوره ارتباطات اجتماعی گسترده تر از فضای خانواده است. نوجوان به سبب نیاز به مستقل شدن برای خودش حریم خصوصی تعریف می کند. وی به شدت از این حریم خصوصی مراقبت می کند. به علاوه مایل است در تصمیم گیری های خانواده نقش داشته باشد و مسئولیت برخی امور را به دست گیرد. این امور ابتدا در حوزه ی فعالیت های ساده و جاری خانواده است که به تدریج به مسائل پیچیده تر منتهی می شود (محمودی قرائی، 1388).

  قیمت فایل: 11,000 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : سه شنبه 15 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، و ، پیشینه ، تحقیق ، درباره ، مفهوم ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد
  دسته: روانشناسی
  بازدید: 170 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 158 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 44

  قیمت فایل: 16,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

  خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

  فرمت : doc

  تعداد صفحات : 44

  بخشی از متن :

  سازگاری اجتماعی[1]

  تعریف سازگاری

  واژه «سازگاری» در لغت نامه دهخدا به معنای موافقت در كار، حسن سلوك، و... به كار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده كه یكی از پایه‌های نظریه تكامل داروین(1895)، است و به ساختارهای بیولوژیكی و فرایندهایی كه زنده ماندن انواع را تسهیل می كند، اشاره دارد. در این مفهوم سازگاری به انسان محدود نمی‌شود و حیوانات و نباتات را نیز در بر می گیرد. روان شناسان مفهوم بیولوژیكی انطباق را از نظریه داروین اقتباس كرده و آن را به جهت تاکید بر تلاش‌های فرد برای پیش رفتن و زنده ماندن در محیط‌های اجتماعی و فیزیكی خود، به مفهوم سازگاری تغییر داده اند (لازاروس[2]، 1976 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).

  سازگاری یك ساختار فیزیولوژیكی یا كالبد شناختی، یك فرایند زیست شناختی، یا یك الگوی رفتاری است كه در طول تاریخ به بقا و تولید مثل كمك كرده است. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می‌آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد (هرگنان و السون[3]، 1934).

  سازگاری در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه ای كه هرارگانیسم با توجه به محیطش، با محیط برقرار می كند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن، یعنی فرد خوب سازگاری یافته. این اصطلاح وقتی به كار گرفته می‌شود كه فرد در یك فرایند مستمر و پر مایه برای ابراز استعدادهای خود و واكنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است. از طرفی این واژه به یك حالت تعادل كامل بین ارگانیسم و محیط اشاره دارد؛ حالتی كه در آن نیازها ارضا شده اند و عملكردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق می یابند. از این واژه یك اشاره ضمنی ظریف و منفی نیز استنباط می‌شود، این معنی، هم پوشی معنایی را با تعبیر هم رنگ شدن، انعكاس می دهد ؛ به این معنی كه فرد از خلاقیت و ابتكار عمل شخصی دست می كشد (هرگنان و السون، 1934).

  پیاژه در رابطه با سازگاری موجود زنده با محیط این گونه آورده است: سازگاری کودک در دنیا فقط از ترکیب دو شیوه تعامل جاندار با محیط اطراف که همان جذب و انطباق است صورت می گیرد. هر دوی این اصطلاحات زیستی هستند که سازگاری را تعریف می کنند. جذب شامل دادن پاسخ از قبل فرا گرفته شده است و انطباق تغییر پاسخ است (مک دولاند[4]، 2001 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).

  به نظر پرلز انسان سه مرحله‌ی اجتماعی، روانی، جسمانی دارد و در مرحله‌ی اجتماعی که چندی پس از تولد آغاز می شود به وسیله‌ی آگاهی و توجه به دیگران به خصوص والدین مشخص می شود و انسان باید این3 مرحله را پشت سر بگذارد و به بودن برسد. در این فرایند فرد درباره‌ی تفاوت‌ها، ارتباط‌ها، تماس‌ها و وجوه تمایزش چیزهایی فرا می گیرد، این فرایند تعامل و یادگیری، سازگاری نامیده می شود (شفیع آبادی و ناصری، 1377).

  سازگاری عبارت است از پیشرفت در ادراك خودمان و دیگران، رفتارها، افكار و احساساتی كه برای رشد مناسب لازم است و موجب می‌شود روش‌های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز كند (پمپ، 1990؛ شهسواری، 1382).

  سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یك ضرورت حیاتی است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموماً بر محور همین سازگاری دور می‏زند. هر انسانی، هوشیارانه یا ناهشیارانه می‏كوشد نیازهای متنوع و متغیر و گاه متعارض خود را در محیطی كه در آن زندگی می‏كند، برآورده سازد. این نیازهای فطری[5] و اكتسابی به مثابه نیرویی پر فشار آدمی را بر می‏انگیزانند و در جهت تأمین نیازها و بازیابی تعادل و آرامش بر هم خورده به حركت در می‏آورند (والی‌پور، 1360).

  انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در یک رابطه فعل و انفعال مداوم‏ قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران برای رسیدن به هدف‏های مشترك تشریك مساعی كند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد و به همین دلیل است كه مشكلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‏گیرد. در این بازی سازگاری و رفع نیاز و تحقق خواست‏ها، انسان خود را در شرایطی می‏بیند كه محشون از مقررات، محدودیت‏ها، امر و نهی‏ها، معیار و آداب و رسوم اجتماعی است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهد (والی‌پور، 1360).


  [1] .Social Adjustment

  [2] Lazarus

  [3] Hergnan . &Elson

  [4] Doland.M

  [5] .Innate

  منابع

  الف) منابع فارسی

  1. اسلامی نسب، علی. (1373). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.
  2. اﺻﻼﻧﻲ، خ. (1383). ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان.
  3. اصلانی، خالد؛ صیادی، علی؛ امان‌اللهی، عباس (1390). رابطه بین سبك های دلبستگی با كاركرد خانواده و سلامت عمومی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال 2، شماره 2، صص 5-8 .
  4. افتخار، زهرا؛ احمدی، علی؛ زهره، افتخار (1389). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. مجله یافته های نو در روانشناسی ، شماره 2 ، ص18.
  5. آقامحمدیان شعرباف؛ حمیدرضا (1373). ناسازگاری. مجله پیوند، شماره 17، بهار.
  6. امان‌الهی، عباس؛ رجبی، غلامرضا (1385). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار دانشگاه شهید چمران اهواز. سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، سوم و چهارم خردادماه، دانشگاه علم و صنعت، تهران. صص 10-15.
  7. امان‌الهی، عباس؛ عطاری، یوسف‌علی؛ خجسته‌مهر، رضا (1389). بررسی رابطه‌ی‌ عملكرد خانواده و جو روانی اجتماعی كلاس با ناسازگاری دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهراهواز. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، صص 61-82.
  8. امانی، رزیتا (1389). بررسی وضعیت سلامت روان و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی سال 88-89 دانشگاه بوعلی سینا. گزارش نهایی طرح پژوهشی، صص 111-121.
  9. امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذری؛ فاتحی زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه (1390). رابطه میان سبك های دلبستگی و سازگاری اجتماعی. روانشناسی بالینی و شخصیت، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 19، دوره جدید، شماره 6 ، صص 15-19.
  10. ایلالی، احترام السادات. (1376). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.
  11. ﺑﺎﺭﮐﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭗ (1375). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺯﻫﺮﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﺷﺪ.
  12. ﺑﺎﺭﻧﺲ، ﮔﻴﻞ ﮔﻮﺭﻳﻞ (۲۰۰۳). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺩﻟﻮﻳﯽ (۱۳۸۳)، ﻣﺸﻬﺪ: ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺳﻄﻮ.
  13. بذل، معصومه (1383). بررسی ارتباط مهارت حل مسأله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستان تهران. مقاله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.
  14. برک، لورا (1386). روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارس باران، صص 21-27.
  15. بشارت، محمدعلی (1379). ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان. دانشگاه تهران، صص 93-102.
  16. بشارت، محمدعلی؛ گلی نژاد، محمد؛ احمدی، علی اصغر (1382). بررسی رابطه سبك های دلبستگی و مشكلات بین شخصی. مجله اندیشه و رفتار، شماره 23، صص 74-81 .
  17. ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ، ج؛ ﻧﻮرﻛﺮاس، ج (1385). ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی روان‌درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪی. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ، 1999.
  18. پور مقدس، علی. (1367). روان شناسی سازگاری. انتشارات: مشعل.
  19. ثنایی، باقر (1379). مقایسه های سنجش خانواده و ازدواج. مؤسسه انتشارات بعثت، تهران: صص 41-42.
  20. ثنایی، باقر؛ امینی، فریده (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8.
  21. جهانگیر، پانته‌آ (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان، ص 178 تا 192.
  22. ﺟﻮادی، ﺑﻬﻨﺎز؛ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، ﺳﻴﻤﻴﻦ؛ ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدی، ﻋﺒﺪاﷲ (1388). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن. فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 20، زمستان، ص 503 تا 517.
  23. حسین‌آبادی، هادی. (1380). مقایسه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و افسردگی دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی با دانش‌آموزان روزانه دوره دبیرستان اسفراین. مقاله كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
  24. حسینیان، سیمین؛ زهرایی، شقایق؛ خدابخشی کولائی، آناهیتا (1384). مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 16.
  25. داﻧﺶ، ع (1385). ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره‌ای در ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوج ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺮان (ص 169)، ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
  26. دلاور، علی (1379). ساخت و هنجاریابی مقیاس سازگاری بل. دانشگاه علامه طباطبایی تهران، صص 12-32.
  27. دیلمی، عزیز. (1380). بررسی اثر بخشی مشاوره همسالان بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان دزفول. مقاله کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  28. رحمت اللهی. فرحناز؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سیداحمد (1384). آسیب شناسی زندگی زناشویی. فصل نامه تازه های روان درمانی، سال یازدهم، شماره41 و 42.
  29. رستمی، الیاس. (1383). بررسی دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان در جامعه ایرانی و رابطه آن با مؤلفه‏های سازگاری اجتماعی. مقاله كارشناسی ارشد، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
  30. رضایی، نسرین (1378). بررسی تاثیر كارآیی خانواده نسل اول بر كارآیی خانواده نسل دوم. مقاله كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، صص 68-75.
  31. زارع مقدم، علی اکبر (1385). بررسی اثربخشی آموزش های شناختی- رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه نیشابور. مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام.
  32. شادمان، میترا. (1383). بررسی سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن. مقاله كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
  33. شاه آبادی، محمد. (1390). سنجش میزان سازگاری اجتماعی در نوآموزان. فصلنامه رشد آموزش پیش دبستانی، دورۀ دوم، شمارۀ 4، تابستان.
  34. شریفی، خلیل؛ عریضی، حمیدرضا؛ نامداری، کورش (1384). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 10، اردیبهشت، ص 85 تا 94.
  35. شعاری نژد، علی اکبر (1377). روان شناسی رشد. تهران: چاپ دانشگاه پیام نور.
  36. شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا. (1377). نظریه‏های مشاوره روان درمانی. مركز نشر دانشگاهی.
  37. شهسواری، محمد هادی. (1382). بررسی رابطه تعامل‌های درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اراك. مقاله كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
  38. ﺻﺎدﻗﻲ، س (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ در راﺑﻄﻪ وﻟﻲ- ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان دارای رﻳﺴﻚ ﻓﺮار در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺮج. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.
  39. ﺻﻴﺎدی، ع (1381). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.
  40. ﻋﺰﻳﺰی، پ (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﺮن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.
  41. عطاری، یوسف‌علی؛ عباسی سرچشمه، ابوالفضل؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1385). روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوش‌بینی و سبك های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 13، صص 92-110.
  42. فرید، ابوالفضل. (1375). بررسی و مقایسه میزان سازگاری اجتماعی یك زبانه‏ها و دو زبانه‏ها در مدارس ابتدایی شهرستان‏های تهران و تبریز. مقاله کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  43. قابل نژاد سردرودی، حمیرا. (1391). مقایسه میزان خودپنداره و سازگاری دختران مجرد و زنان مطلقه شهر بندر عباس. مقاله کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات هرمزگان، زمستان.
  44. ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ه؛ ﻣﺮادی، ع. ر؛ ﻛﺎوه، م (1384). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻴﻤﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ. ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، دوره 4، شماره 11، ص 56 تا 57.
  45. کرمی، جهانگیر؛ حسینی، حسین؛ زکیی، علی (1390). رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری دانشجویان. همایش ملی آسیب شناسی ملی نوجوانان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، صص 3-4 .
  46. گلچین، مهری؛ نصیری، محمود؛ نجمی، بدرالدین؛ بشردوست، نصرا... (1380). ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی های روانی نوجوانان دختر و پسر. نشریه پژوهش در علوم پزشکی، سال ششم، شماره 4، ص 297 تا 299.
  47. ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، اﻟﻒ، و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، ه (1385). ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ح. ر. ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻲ و س. ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات روان. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 2000.
  48. ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺍﻳﺮﻧﻪ؛ ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﻫﺮﺑﺮﺕ (1382). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.
  49. مظاهری، مینا (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران، سال چهارم، شماره سوم.
  50. مظاهری، مینا؛ آقایی، اصغر؛ گلپرور، محسن؛ شایگان نژاد، وحید. (1386). تأثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 33، پاییز.
  51. معانی، ایرج؛ شاپوریان، رضا؛ حجت، محمدرضا. (1379). روانشناسی بهزیستی.تهران: زرین.
  52. منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ (1376). روان شناسی ژنتیک از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
  53. ﻣﻮﺳﻮﯼ ﭼﻠﮏ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ (۱۳۸۳). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻤﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺗﺎ ۳۸۲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ. ﭼﮑﻴﺪﻩ ﯼ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
  54. موسوی، اشرف اسادات (1382). بررسی کیفی و کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان. مطالعات زنان، سال اول، شماره 3، زمستان.
  55. ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (۱۳۷۹). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ.
  56. ﻣﻮﺳﻮی، ر (1373). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻬﺮان.
  57. مومن زاده، فرید، مظاهری، محمدعلی، و حیدری، محمود(1384)، ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی، فصل نامه خانواده پژوهی، شماره 4.
  58. ﻣﻴﺮﻋﻨﺎﻳﺖ، ا. (1378). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﻫﻞ و ﺗﺠﺮد ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺎن 20 تا 35 ﺳﺎﻟﻪ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.
  59. ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ، س (1373). ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ باقر ﺛﻨﺎﻳﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ: 1974.
  60. ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ف (1374). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده: ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی روان ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﻧﻮاده (FAD-I). ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رودﻫﻦ، رودﻫﻦ.
  61. نجاریان، فرزانه (1374). عوامل مؤثر بر کارایی خانواده: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس FAD-1. مقاله کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
  62. نشریه الکترونیکی گلشن مهر (1389). نقش خانواده در سازگاری اجتماعی کودکان. شماره 6 ، صص 4.
  63. ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد، ش (1383). ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن.
  64. هرگنان و السون. (1934). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه سیف، علی اكبر(1382).تهران ، نشر دوران.
  65. واحدی، شهرام؛ مرادی، سمانه (1388). رابطه‌ی سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول، مجله‌ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال11، شماره 3، صص 223-232 .
  66. والی‌پور، ایرج. (1360). روان شناسی سازگاری. چاپ و نشر وحید.

  ب) منابع لاتین

  1. Ainsworth (1978) . Patterns of attachment: a psychological study of strange situations hillsdale,p44-49.
  2. Allen JP, McElhaney KB, Kuperminc GP, Jodl KM (2004). Stability and change in attachment security across adolescence. Child Dev; 75: 1792-805.
  3. Allen, B. (1998). Scripts- the role of permission. Transactional Analysis Journal, 2,(2), 72-74.
  4. Armsden GC, Greenberg MT.(1987). The inventory of parent and peer attachment; individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. J Youth Adolesc; 16: 427-54.
  5. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2) 226-44.
  6. Bello, R. S. , Brandau-Brown, F. E. & Ragsdale, J. (2006). " Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation" Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany Online. Sam Houston State University, 1-28.
  7. Bowlby J. Attachment and Loves. 2nd ed. New York: Basic Books; 1969: 40-3.
  8. Browndfield, D. &thompson, K. (2003).Attachment to peers and Delinquent behavior. Early indicator of future delinquency, 3(3), 203-218.
  9. Cassidy ,J,Shaver,p(2008). Handbook of attachment: theory ,research and clinical applications . new yourk:Guilford press.p12-21.
  10. Cassidy, J., & Berlin, L.J. (1994). The insecure ambivalent pattern of attachment: theory and research. Child development, 65, 971-991.
  11. Chapman, A. (2007). Eric Berne’s transactional analysis parent adult child model theory and history article [On-line]. Available: http: //www. businessballs. Com/transact. Html.
  12. Crayton, W. L. (2010). Attachment Style in College Students.Family Origins and Mental Health Correlates Annual Review of Undergraduate Research, School of Humanities and Social Sciences, School of Languages, Cultures, and World Affairs, College of Charleston.9, 204-26.
  13. Cutler. l India, SHEN JEFF, SCHNEIDER STEVEN, HARRIS SANDRA (2009). “THE STUDY OF ADULT ATTACHMENT STYLES, COMMUNICATIONPATTERNS, AND RELATIONSHIP SATISFACTIONIN HETEROSEXUAL INDIVIDUALS”, Capella University,January.
  14. Dakof, G. A.; Tejeda, M.; Liddle, H. A. (2001). "Predictors of Engagement in Adolescent Drug Abuse Treatment". Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 40 (3):81- 274.
  15. DePaul, N. (2006). Healthy family functioning relationship advice & relationship tips. Council for Relationships, (215), 382-680.
  16. Dickstein, S. (2007). Family mealtime functioning, maternal depression, and earlychildhood outcomes. Journal of Family Psychology, 12, 23-40.
  17. Epstein, N. B., Ryan,C.E. Bishop, D. S., Miller, I.W., & Keitner, G.I.( 2003). The Macmaster model: A view of healthy family functioning. In. F. Walsh(Ed). Normal family processes (3rded., pp.581-607). New York: Guilford Press.
  18. Feeney, J. A. (2000). Implications of attachment style for patterns of health and illness. Child: Care, Health and Development, 26, 277–288.
  19. Feeney, J. A., Noller. P., & Hanrahan, M. (1994).Assessing adult attachment.In M.B. Sperlig and W.H. Berman (Eds). Attachment in adults: Clinical and developmental perspective. New York: Guilford Press.
  20. Franklin, N. B & Haferbray, B, (2000), Reacting out in family therapy. Newyork: Guilford press.
  21. Goldberg, D. P. (1972).The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford University Press.
  22. Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of general health questionnaire. Psychological Medicine, 9, 131-145.
  23. Goodwin, I. (2003) The relevanse of attachment theory to the philosophy, organization, & practice of adult mental health care. Clinical Psychology Review. 23, 35-56.
  24. Hazan, C., and Shaver, P. R. (1987). "Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process." Journal of Personality and Social Psychology 52:511–524.
  25. Heimberg, R. G., Hart, T. A., & Schneier, F. R. (2001). Attachment in Individuals With Social Anxiety Disorder: The Relationship Among Adult Attachment Styles, Social Anxiety, and Depression. Journal of Emotion 1(4), 365-80.
  26. Hinnen, C., Sanderman, R., & Sprangers, M. A. G. (2009).Adult Attachment as Mediator Between Recollections of Childhood and Satisfaction With Life. Clinical Psychology and Psychotherapy 16, 10-21.
  27. Kapanee, A. R. M. and Rao, K. (2007).Attachment Style in Relation to Family Functioning and Distress in College Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 33(1), 15-21.
  28. Kobak, R. R., & Sceery, A. (1988). Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations ofselfand others.Child Development. 59, 135-146.
  29. Kong, S. S. (2005). A marital-relationship enhancement program for couples: Randomized controlled trail. USA, Department of nursing, soonchunhyanguniversity, chonan city, Korea. kongsun@sch. ac. kr. 35, 991-995.
  30. Ledoux, S.; Miller, P.; Choquet, M.; Plant, M. (2002). "Family Structure, Parent-Child Relationships, and Alcohol and Other Drug Use among Teenagers in France and United Kingdom". Alcohol. 37 (1): 52-60.
  31. Lorenz, O. , Conger, R. D. , Melby, J. N. , & Bryant, C. M. (2006). Observer, self andpartner reports of hostile behaviors in romantic relationship. Journal of Marriage andFamily, 65, 1163-1165.
  32. Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and adulthood; A move to the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development.Child Development, 50, 66- 104.
  33. Marsh, P. & et al. (2003). Attachment, autonomy and multi finality adolescent: internalizing and risky behavioral symptoms. Development and Psychopathology, 15,451-467.
  34. MoshaZeinder and Normans (1996).Handbook ofcoping: Theory, Research, Applications.Veter, A; Gale, A. (1987). Ecological of Family Life. New York: John Willy&Sons.
  35. Narayanan, G. & Rao, K. (2004). Predictors of Psychological Distress in College Students: The role of attachment styles, parental bonding, personality and coping. Indian Journal of Clinical Psychology.
  36. Nicholson, T. (2000).Attachment style in young offender. Ph. D Dissertation: University of Victoria. http//:WWW.libumi.com
  37. Nicholson, T. (2000).Attachment style in young offender. Ph. D Dissertation: University of Victoria. http//:WWW.libumi.com
  38. Nigel P. Field, Eva C. Sundin(2001), Attachment Style in Adjustment to Conjugal Bereavement, Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 18, No. 3, 347-361.
  39. Noftle, E. E. & Shaver P., R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict elationship quality. Journal of research in personality, 40, 179- 208.
  40. Noom MJ, Dekovic M, Meeus WHJ. Autonomy, attachment and psychosocial adjustment during adolescence: A double-edged sword? J Adolesc 1999; 22: 771-83.
  41. Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family functioning: Communication [On-line]. Available: http://www. ext. vt. edu/pubs/family/350-092/350-920.
  42. Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family functioning: Problem solving [On-line]. Available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-091/ 350-092.html.
  43. Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family functioning: Family roles [On-line]. Available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-093/350-093.htm1.
  44. Pfaller, J., Kiselica, M., & Gerstein, L. (1998).Attachment style and family dynamics in young adults.Journal of Counseling Psychology, 45, 353-357.
  45. Priel, B., & Shamai, D. (1995). Attachment style and perceived social support: Effects on affect regulation. Personal Individual Differences, 19, 235–241.
  46. Rholes, W. S., & Simpson, J. A. (2004). Attachment Theory: Basic Concepts and Contemporary Questions. Adult Attachment.Ed. W. S Rholes and J. A. Simpson. New York: Guilford Press, 132.
  47. Rice, K G. & Mirzadeh, S. A. (2000).Perfectionism, attachment, and adjustment.Journal counseling psychology, 47(2), 238-250.
  48. Ridley, C. A. , & Sladeczek, I. E. (1992). Premarital relationship enhancement: Its effectson needs to relate to others. Family Relations, 41, 148-153.
  49. Riggs, S. A., & Han, G. (2009).Predictors of Anxiety and Depression in Emerging Adulthood. Journal of Adult Development, 16, 39-52.
  50. Rosenstain, D. S. & Horowitz, H. A. (1996).Adolescent attachment and psychopathology. Journal of Consulting and Clinical Psychology,64, 244-253.
  51. Runchkin, E. , & Koposov, B. (2000). Family functioning, parental rearing and behavioral problems in delinquents. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 310-319.
  52. Shaver, P., Hazan, C., & Bradshow, D. (1988). Love as attachment: the integration of three behavioral systems. In RJ Strenberg and M.L. Barnes (Eds).The psychology of love, (p.p69- 99). New Haven,CT: Aale University Press.
  53. Simpson, J, A. (1990). Influence of attachment style on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology .59, 971.980.
  54. Sinclair, S. L. , & Mouk, G. (2004). Moving beyond the blame game: Toward discursiveapproach to negotiating conflict within couple relationship. Journal of Marital andthe Family Therapy, 27, 335-342.
  55. Slesnich, N; Meyers, R. J; Meada, M; Segelten, D. H (2000). Bleak and hoplessness more engagement of relucatnt substance abusing runaway. Journal of research on adolescents, 9, 53-66.
  56. Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E., & Collins, W. A. (2005).Placing early attachment experiences in developmental context. In K. E. Grossmann, K. Grossmann, & E. Waters (Eds.), Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies (pp. 48-70). New York:Guilford Publications.
  57. Steinberg, S. (2000). parent-adolescent relation intro expect presidential address at the society for research on adolecent science. Chicago, IL.
  58. The International Transactional Analysis Association (2008). The training & certification council of transactional analysis, Inc. [On-line]. Available: http: //www. ITAA-net. Org/index. html.
  59. Whittaker, A. E. , & Robitshek, S. (2001). Multidimensional family functioning. Journal of Counseling Psychology, 48(4), 420-427.

  قیمت فایل: 16,500 تومان

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  پرداخت و دانلود

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید.

download (1)

 


نوشته شده در : سه شنبه 15 خرداد 1397  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، و ، پیشینه ، تحقیق ، درباره ، سازگاری ،

نظرات جنجالی «جلال الدین فارسی» درباره «امام موسی صدر»

نظرات جنجالی «جلال الدین فارسی» درباره «امام موسی صدر»

 • نظرات جنجالی «جلال الدین فارسی» درباره «امام موسی صدر»

  روزنامه سازندگی - بیژن مومیوند: هفته گذشته خبرگزاری فارس گفتگوی نسبتا مفصل و جنجالی با جلال الدین فارسی - چهره حاشیه ای سال های اخیر - منتشر کرد. فارسی در این گفتگو ادعاهای عجیبی درباره امام موسی صدر مطرح کرد که واکنش های مختلفی به دنبال داشت و باعث شد سرنوشت و پرونده امام موسی صدر بار دیگر مورد توجه محافل و فعالان سیاسی قرار گیرد.

  دفاع فارسی از قذافی

  اولین ادعایی که جلال الدین فارسی در این گفتگو درباره امام موسی صدر مطرح می کند این است که «آقای موسی صدر قبل از پیروزی انقلاب که من در لبنان حضور داشتم، انقلابیون دور من بودند نه دور او.» برای بررسی و فهم بهتر این ادعا لازم است نگاهی به چگونگی حضور این دو در لبنان داشته باشیم.

  سید موسی صدر اواخر سال 1338 به توصیه آیات عظام بروجردی، حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین، وصیت علامه سید عبدالحسین شرف الدین رهبر فقید شیعیان لبنان را پذیرفت و به عنوان جانشین ایشان به لبنان مهاجرت کرد. پس از رفتن از ایران، مجلس شیعیان لبنان را تاسیس کرد. از جمله اقدامات مهم صدر در لبنان طرح موضوع گفتگوی ادیان و تقریب مذاهب در این کشور چند فرهنگی بود و از نخستین روزهای ورود به لبنان با طرح شعار «گفتگو، تفاهم و هم زیستی» روابط صمیمانه ای را با علمای سنی و مسیحی لبنان بنیان گذاشت.

  جلال الدین فارسی که اصالتا افغانی است، اما متولد مشهد، بعد از سقوط دولت مصدق که نهضت مقاومت ملی تشکیل شد، در جلسات نهضت مقاومت مشهد تدریس کتاب «نهضت های انبیاء» و «تکامل مبارزه ملی» را تدریس می کرد تا این که در سال 38-37 به تهران آمد تا در فعالیت های سیاسی و فرهنگی مشارکت فعال تری داشته باشد. در اوایل دهه 30 کتاب «طبایع الستبداد» عبدالرحمان کواکبی را ترجمه کرد که هیچ گاه چاپ نشد و صرفا در جلسات نهضت مقاومت برای جوانان حاضر آن را می خواند.

  فارسی در سال 1339 به صورت غیرقانونی به عراق رفت و پس از آن که چند ماه تحت نظر بود تا پناهندگی سیاسی بگیرد، موفق به گرفتن آن شد. پس از مدتی از عراق به سوریه و لبنان رفت. در سوریه توانستبا نماینده دولت جمال عبدالناصر که فعالیت های انقلابی کشورهای منطقه را هدایت می کرد تماس بگیرد. فارسی اوایل سال 40 به ایران بازگشت که دستگیر شد و تا شهریور 41 در زندان قزل قلعه بود. در این دوره با جوانان عضو نهضت آزادی همکاری داشت و با محمد حنیف نژاد (پایه گذار اصلی مجاهدین خلق) آشنا شد.

  دفاع فارسی از قذافی

  به گفته محمد مهدی جعفری، فارسی آن زمان با انتقاد از مشی نهضت آزادی روی مشی چریکی و مبارزه مسلحانه تاکید داشت. او 15 مرداد 1349 برای بار دوم از ایران رفت و پس از یک ماه اقامت در بیروت راهی عراق می شود تا به نوشته رسول جعفریان در کتاب «جریان ها و سازمان های سیاسی و مذهبی ایران» وقتی فارسی به نجف رسید کتاب های «نهضت انبیاء»، «تکامل مبارزه ملی» و «حقوق بین الملل اسلامی» را تقدیم امام خمینی کرد و درباره دیدگاه های خود با امام صحبت کرد. پس از چند دیدار، امام از فارسی خواست تا کتاب «ولایت فقیه» را با اضافات خودش چاپ کند. (ص 847)

  اگرچه جلال الدین فارسی طی 8 سال پیش از انقلاب یکی از محورهای فعالیت های انقلابی - اسلامی در لبنان و عراق بود اما به گفته جعفریان بیشتر به صورت انفرادی کار می کرد و با گروه امام موسی صدر و دکتر چمران روابط دوستانه ای نداشت. حعفریان درباره علت سردی روابط او با امام موسی و دکتر چمران می نویسد: «نگاه جلال به مسائل با نگاه امام موسی صدر که سیاسی تر و مصلحت اندیشانه تر بود، تفاوت داشت و همین امر او را از آن مجموعه جدا کرد. جلیل صرابی که تایید می کند زمانی در ایران آموزش های سیاسی را از جلال الدین فارسی گرفته است، می گوید: «از چمران درباره او [جلال] پرسیدم و [چمران] گفت: با ما روابط خوبی ندارد.»

  بنابراین فارسی بیشتر از این که با امام موسی و دکتر چمران در ارتباط باشد با سازمان آزادی بخش فلسطین در ارتباط بود و پس از پیروزی انقلاب هم با یاسر عرفات به ایران بازگشت. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اگرچه جلال الدین فارسی با سازمان های مسلح و چریکی روابط خوبی داشت ولی در حالت کلی نفوذ و تاثیر او در لبنان با نفوذ و تاثیر گسترده امام موسی صدر قابل قیاس نیست.

  روابط امام موسی با شاه

  یکی دیگر از ادعاهای جلال الدین فارسی در گفتگو با فارس این است که امام موسی روابط خوبی با شاه داشت. بنا بر خاطرات و روایت های مختلف اگرچه امام موسی صدر تقابل مستقیم با حکومت پهلوی را صلاح نمی دانسته، اما از این امر نمی توان قائل به روابط حسنه او با شاه شد و حتی از سال 51 به بعد نظر شاه نسبت به امام موسی بدبینانه می شود.

  دفاع فارسی از قذافی

  جعفریان در این خصوص می نویسد: «در سال 57 که صحبت اعدام مجاهدین بود، آقای موسی صدر به درخواست بعضی از دوستانش از جمله شهید بهشتی پذیرفت تا وساطت کند. در واقع تصور بر این بود که به خاطر موقعیت امام موسی صدر در لبنان برای ایران، شاه وساطت او را درباره مجاهدین خواهد پذیرفت که چنین نشد. گویا نظر شاه پس از این ماجرا نسبت به امام موسی صدر بدبینانه شده بود.» (ص 577)

  پرویز ثابتی (مسئول اداره کل سوم ساواک) هم در کتاب «در دامگه حادثه» درباره بدبینی شاه نسبت به امام موسی می گوید: «یکی از بستگان صدر به نام صدر عاملی، عضو سازمان مجاهدین خلق بود که در سال 1350 دستگیر شده بود. در آن سال موسی صدر در آخرین سفر خود به ایران با شاه ملاقات کرد و درخواست کمک مالی نمود که شاه با قسمتی از درخواست او موافقت کرد. با من نیز ملاقاتی داشت و در این ملاقات درخواست کرد به آزادی قوم و خویش او، صدرعاملی کمک کنم و من هم چون این شخص نقش مهمی در مجاهدین نداشت و تازه به آنها پیوسته بود، ترتیب آزادی وی را دادم... پس از بازگشت موسی صدر به لبنان، سرلشکر قدر، سفیر ما در بیروت، تلگراف ها و گزارشات متعددی برای شاه فرستاد که موسی صدر دشمن شاه و ایران است و نباید به وی کمک شود و تا آنجا که من اطلاع دارم، کمکی ارسال نشد. من هم از این که موسی صدر با ما صادق نبود، با منصور قدر هم عقیده بودم چون هدف های موسی صدر با سیاست های شاه در منطقه همخوانی نداشت.» (ص 258 و 259)

  افتخار فارسی به داشتن ارتباط حسنه با قذافی

  جنجالی ترین و عجیب ترین بخش گفته های جلال الدین فارسی جایی است که از بین امام موسی صدر و قذافی طرف قذافی را می گیرد و تلویحا از کشته شدن امام موسی هم دفاع می کند: «ایشان می گفت که ما باید با مسیحیان متحد شویم و یک آخوند به کلیسا برود و یک کشیش نیز در مسجد پیش نماز شود. وقتی چنین حرفی را زد باید علیه او قیام می شد. ایشان باید به خاطر این حرف کشته می شد اما ما دیدیم که ارزشی ندارد هر چند قذافی او را کشت. قذافی به نهضت های انقلابی و ضد استعماری کمک می کرد اما هر چه امام موسی صدر اقدام می کرد به او کمک نکرد. وقتی او را دعوت کردند، او به آنجا رفت. من آنجا مراوده و از همه جزییات اطلاع داشتم و در نهایت او را کشتند.»

  دفاع فارسی از قذافی

  و در ادامه با افتخار از روابط حسنه خود با قذافی دفاع می کند و می گوید: «قذافی یک مرد بزرگی بود و رابطه داشتن با او یک افتخار است. شما دیدید که چه کسانی قذافی را کشتند؛ همان نیروهای غربی و استعماری... مستکبران و مترفان اروپا و آمریکا همدست شدند و این کار را کردند. آقای صدر می خواست بگوید که قذافی بی دین است و او هم وی را کشت. شما اگر بودید چه کار می کردید.»

  و نکته عجیب و جالب این است که بخشی از گفته های فارسی با ادعاهای پرویز ثابتی درباره چالش قذافی و امام موسی صدر همخوانی دارد. ثابتی در این خصوص می گوید: «موسی صدر مبلغ 50 میلیون دلار از معمر قذافی کمک دریافت کرده بود که سازمان امل، عملیات نظامی در خاک اسراییل به عمل آورد ولی صدر و چمران کمترین عملیاتی علیه اسرائیل انجام نمی دادند. موقعی که قذافی در سال 1978 [شهریور 1357] به مناسبت دهمین سال کودتای لیبی او را به تریپولی [طرابلس] دعوت کرده بود، پس از یک برخورد بد، قذافی دستور داده بود که عوامل سازمان اطلاعات لیبی، از وی درباره چگونگی استفاده از این کمک بازجویی کنند. موسی صدر که [...] در حین بازجویی عصبی شده و دچار سکته قلبی گشته و فوت می کند. قذافی مجبور می شود 2 نفر از همراهان او را نیز از بین برده و ادعا کند که او و همراهانش با هواپیمای آلیتالیا به رم رفته اند. دلیل این که هنوز خانواده صدر امیدوارند که موسی صدر زنده باشد این است که پس از انقلاب، سید رضا صدر (برادر امام موسی صدر) در سوریه با حافظه اسد ملاقات کرده است و از وی خواسته درباره تعیین سرنوشت برادرش مداخله کند. اسد هم به او می گوید: معمر قذافی، میهماندار خوبی است و از برادرتان مراقبت می کند و به موقع آزاد خواهد کرد.» (ص 259 و 260)

  دفاع فارسی از قذافی

  جلال الدین فارسی در گفتگوی اخیر خود صراحتا از کشته شدن امام موسی صدر به دستور قذافی خبر می دهد در حالی که در کتاب خاطراتش با عنوان «زوایای تاریک» از مفقود شدن موسی صدر می گوید: «اطلاعات موثق مبتنی بر اسناد، گذرنامه ها و دفاتر دلالت بر این دارند که گذرنامه ها [موسی صدر و همراهانش] مهر خروج از طرابلس و ورود به رم را خورده و در یکی از هتل های رم ثبت نام شده اند. در عین حال هیچ یک از خدمه هواپیما و مسافرانش دو شخصیت روحانی و معمم - با لباس جالبی که بیننده فراموش نمی کند - را که حداقل یکی برای عده ای از آنان سرشناس است ندیده اند. صاحبان هتل و دفتردارش نیز مسافری را با لباس روحانیت شیعه و با قد بلند و چهره زیبا و نورانی و کم نظیر آقای صدر، مشاهده نکرده اند.» (ص 398).

  چند سال پیش مهدی فیروزان، داماد و خواهرزاده امام موسی صدر در گفتگو با مجله «شهروند امروز» درباره نفوذ قذافی در بین بخشی از نیروهای انقلابی می گوید: «عده ای از افراد موثر در اردوگاه آقای منتظری در سال های قبل از پیروزی انقلاب در اردوگاه قذافی فعالیت می کردند و تغذیه فکری، سیاسی، لجستیکی، معنوی و مادی می شدند و در مدرسه فکری و فلسفی نظام افراطی لیبی آموزش می دیدند. کسانی همچون شهید محمد منتظری، آقایان جلال الدین فارسی، ابوحنیف ابوشریف و ... حتی در سطوح دیگر، مثل اولین نماینده رسمی ایران در لبنان آقای احمد موحدی. مشخصه اصلی این افراد همپیمانی با قذافی و مخالفت با امام صدر در لبنان است. وجه مشترک همه آنها تندروی و قانون شکنی و استفاده از زور (اسلحه) برای تحمیل تصمیمات شان و جوسازی افراطی و ترغیب طرف مقابل بود؛ دقیقا همان ویژگی های اخلاقی و رفتاری قذافی.»

  او مشخصا درباره رابطه جلال الدین فارسی با قذافی می گوید: «جلال الدین فارسی به شهادت گفته ها و نوشته هایش در کتاب «زوایای تاریک» از یاران نزدیک و حامیان قذافی است. آنقدر نزدیک که از چگونگی و جزئیات ربودن امام صدر خبردار می شود و با افتخار از این که تنها ایرانی این قدر محرم به حاکمیت لیبی هستند یاد می کنند.»

  فیروزان درباره اظهارات جدید فارسی هم گفته است: «از سال 84 خیلی ها حتی برخی آمریکایی ها به دنبال این سوال بودند که آیا کسی از ایران در ربودن امام موسی صدر توسط قذافی نقش داشته است؟ که ما همواره آن را تکذیب کرده ایم اما این اظهارات آقای فارسی آن گمانه زنی ها را تقویت می کند.»

  دفاع فارسی از قذافی

  آخرین تصویر موجود از امام موسی صدر

  فیروزان در مورد ادعای فارسی مبنی بر کشته شدن امام موسی صدر به دستور قذافی می گوید: «ایشان نه تنها حکم اعدام برای امام صدر برای ملاقات با مسیحیان می دهد بلکه قذافی را هم عامل آن معرفی می کند، در حالی که طبق اطلاعات مقامات امروز لیبیایی و مقامات لبنان و کمیته رسمی پیگیران لبنانی و طبق تفاهمنامه رسمی لبنان و لیبی و نیز اطلاعات و مواضع جمهوری اسلامی، امام موسی صدر زنده و در قید حیاتند. بنابراین برای جلوگیری از خلط مباحث و جلوگیری از خیانت تاریخی، دستگاه قضایی و دادستانی و اطلاعاتی خود دانند کهبا آقای فارسی و اظهارات شان چه کنند.»

  هنوز مقامات رسمی قضایی، اطلاعاتی و وزارت خارجه درباره اظهارات تازه جلال الدین فارسی موضعی نگرفته اند و باید منتظر ماند و دید که دستگاه ها و مقامات رسمی ذی ربط چه واکنشی نشان خواهند داد.

 


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: نظرات ، جنجالی ، «جلال ، الدین ، فارسی» ، درباره ، «امام ،

تحقیق درباره آلزایمر ، عوامل ، راههای پیشگیری و درمان آلزایمر

تحقیق درباره آلزایمر ، عوامل ، راههای پیشگیری و درمان آلزایمر

 • تحقیق درباره آلزایمر ، عوامل ، راههای پیشگیری و درمان آلزایمر

  دسته بندی : عمومی » گوناگون

  فهرست مطالب
  مقدمه
  تاریخچه بیماری آلزایمر
  نشانه های هشدار دهنده ی بیماری آلزایمر
  ۱- افت حافظه که بر روی عملکرد روزمره تاثیر می گذارد
  ۲- اشکال در انجام وظایف و کارهای آشنا
  ۳- مشکل در تکلمات زبانی
  ۴– عدم شناسایی مکان و زمان
  ۵– قضاوت ضعیف
  ۶- مشکل تفکر انتزاعی
  ۷- جابجایی اشتباه اشیاء
  ۸- تغییرات در خلق و خو و رفتار
  ۹- تغییر در شخصیت
  ۱۰- کاهش ابتکار و نوآوری
  مراحل بیماری آلزایمر
  مرحله ی پیش دمانس
  مرحله ی اولیه
  مرحله ی میانی
  مرحله ی پیشرفته
  متخصصان مراحلی را برای توصیف چگونگی تغییر توانایی های فرد از عملکرد نرمال طی بیماری
  آلزایمر پیشرفته طراحی نموده اند:
  مرحله ی اول :
  بدون آسیب و اختلال(عملکرد نرمال)
  مرحله ی دوم :
  زوال شناختی خیلی خفیف(ممکن است تغییرات عادی مربوط به سن یا علایم
  اولیه ی بیماری آلزایمر باشد)
  مرحله ی سوم :
  اختلال شناختی خفیف(بیماری آلزایمر مرحله ی اولیه را می توان در بعضی
  مبتلایان نه همه که دارای این علایم هستند تشخیص داد)
  مرحله ی چهارم :
  اختلال شناختی متوسط(بیماری آلزایمر مرحله ی خفیف تا اولیه)
  مرحله ی پنجم :
  زوال شناختی نسبتا شدید(بیماری آلزایمر متوسط یا مرحله ی میانی)
  مرحله ی ششم :
  (بیماری آلزایمر نسبتا شدید یا مرحله ی میانی)
  مرحله ی هفتم :
  زوال شناختی خیلی شدید (بیماری آلزایمر شدید یا مرحله ی پایانی)
  علل بیماری آلزایمر
  آسیب شناسی نورونی
  بیوشیمی بیماری
  مکانیسم بیماری آلزایمر
  عوامل خطرساز ابتلا به بیماری آلزایمر
  سن :
  سابقه ی بیماری خانوادگی :
  آلومینیوم علت بیماری نمی باشد :
  ژنتیک(وراثت) :
  آزمایش ژنتیک :
  فاکتورهایی که ممکن است تاثیرگذار باشند
  تروما و ضربه مغزی :
  ارتباط سر-قلب :
  ژنتیک :
  راه های تشخیص بیماری آلزایمر
  معیارها و ضوابط :
  تکنیک ها :
  رادیولوژی یا تصویربرداری :
  پیشگیری از بیماری آلزایمر
  کنترل بیماری آلزایمر
  داروشناسی :
  انواع داروها :
  داروهای مراحل اولیه تا متوسط بیماری آلزایمر
  بازدارنده های کولین استراز :
  داروهای مراحل متوسط تا شدید بیماری :
  ویتامین E :
  مداخله ی روانی-اجتماعی :
  مداخلات روانی- اجتماعی :
  مراقبت از بیماران آلزایمری
  شیوع و همه گیر شناسی :

  مقدمه
  این بیماری علاج ناپذیر ، تحلیل برنده و مرگ آور است. آلزایمر ، دمانس یا زوال عقل پیری از نوع آلزایمر ، شایع ترین شکل زوال عقلی است. برای اولین بار روانپزشک و آسیب شناس عصب آلمانی آلوئیز آلزایمر در سال ۱۹۰۶ معرفی کرد و این نام از او گرفته شد. این بیماری غالبا در افراد بالای ۶۵ سال بروز می کند ، هر چند آلزایمر زود هنگام با شیوع کمتر می تواند بسیار زودتر از این سن رخ دهد. در سال ۲۰۰۶ میلادی ، ۲۶ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا بودند و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۵۰ میلادی از هر ۸۵ نفر یک نفر مبتلا به آلزایمر وجود داشته باشد. بیماری آلزایمر یک بیماری پیش رونده ، تحلیل برنده ی مغز بوده که باعث مختل شدن شدید فکر و حافظه می شود. بیماری آلزایمر شایعترین شکل دمانس یا زوال عقل می باشد.
  دمانس یک سندرم متشکل از تعدادی علایم است که از دست دادن حافظه ، قضاوت و استدلال و تغییراتی در خلق و خو ، توانایی های رفتاری و ارتباطی را در بر می گیرد. بیماری های مرتبط با دمانس شامل: دمانس عروقی ، دمانس گیجگاهی-پیشانی یا بیماری پیک ، بیماری کروتزفلد-ژاکوب ، و دمانس لوی بادی می باشند.
  با پیشرفت بیماری و تاثیر گذاشتن بر روی نواحی از مغز ، توانایی های مختلف مختل می شوند. نتیجه شامل تغییراتی در توانایی ها و رفتار است. در حال حاضر ، زمانی که یک توانایی از دست رود ، بر نمی گردد. با اینحال ، برخی تحقیقات در حال حاضر نشان می دهند که بعضی از بازآموزی ها ممکن می باشند.
  اگرچه دوره بیماری آلزایمر برای هر نفر منحصر می باشد ، اما علایم مشترک بسیاری وجود دارد. اولین علایم قابل مشاهده اغلب به اشتباه تصور می شود که مربوط به سن ، یا نشانه هایی از استرس باشد. در مراحل اولیه ، شایع ترین علامت تشخیص داده شده ، ناتوانی در به خاطر آوردن اطلاعات جدید ، مانند اشکال در به خاطر آوردن رویدادها و وقایع جدید می باشد. زمانی که احتمال بیماری آلزایمر می رود ، تشخیص معمولا توسط ارزیابی های رفتاری و آزمایشات شناختی که اغلب با اسکن مغز در صورت لزوم همراه است تایید می شود.
  با پیشرفت بیماری ، علایمی از جمله گیجی ، تحریک پذیری ، و پرخاشگری ، نوسانات خلقی ، اختلال زبانی(مشکل تکلم و بیان) ، از دست دادن حافظه به مدت طولانی ، و انزوای بیمار بروز می کنند. به تدریج عملکردهای جسمی از دست رفته ، در نهایت به مرگ منتهی می شود. ارزیابی پیش شناخت فردی مشکل است ، زیرا مدت بیماری متغیر است. بیماری آلزایمر برای یک دوره ی نامشخص زمانی پیش از آن که کاملا ظاهر شود و سال ها به صورت تشخیص داده نشده پیشروی می کند. میانگین طول عمر پس از تشخیص در حدود هفت سال است. کمتر از سه درصد از مبتلایان چهارده سال پس از زمان تشخیص زنده می مانند.
  از آنجایی که بیماری آلزایمر قابل علاج نمی باشد و زوال آفرین بوده ، سرپرستی از بیماران ضروری است. نقش پرستار اصلی اغلب به عهده همسر یا بستگان نزدیک بیمار می باشد. در کشورهای توسعه یافته ، بیماری آلزایمر یکی از پرهزینه ترین بیماری ها برای جامعه می باشد.

  تاریخچه بیماری آلزایمر
  فلاسفه و پزشکان یونان و روم باستان افزایش دمانس را با پیری مرتبط می دانستند. تا اینکه در سال ۱۹۰۱ ، روان شناس آلمانی آلوئیز آلزایمر اولین مورد شناخته شده بیماری آلزایمر را در یک زن پنجاه ساله به نام آگوستی دی شناسایی نمود. دکتر آلزایمر پیگیری کرد تا اینکه آن زن در سال ۱۹۰۶ فوت نمود ، او این مورد را اولین بار گزارش نمود. در طول پنج سال بعد ، یازده مورد مشابه در متون پزشکی گزارش گردید ، برخی از آنها هنوز از اصطلاح بیماری آلزایمر استفاده می کنند.

  این بیماری در ابتدا به عنوان بیماری مشخص توسط امیل کراپلین بعد از فرونشاندن برخی از مشخصات بالینی(توهمات و هذیان ها) و پاتولوژیکی(تغییرات تصلب شرایین) مندرج در گزارش اصلی آگوستی دی توصیف گردید. او بیماری آلزایمر را به شمار آورد ، همچنین دمانس یا زوال عقل سالخوردگی توسط کراپلین به عنوان زیر شاخه ای از دمانس پیری در ویرایش هشتم از کتاب روان پزشکی منتشر شده ی خود در ۱۹۱۰سال نامیده شد.

  این در نهایت به تشخیص بیماری آلزایمر مستقل از سن انجامید. واژه ی دمانس پیری از نوع آلزایمر(SDAT) برای مدتی به منظور توصیف بیماری در افراد بالای ۶۵ سال بکار برده می شد. در نهایت ، واژه ی بیماری آلزایمر به طور رسمی در نامگذاری پزشکی برای توصیف بیماران در تمامی سنین با یک الگوی علامت شایع مشخص ، دوره ی بیماری ، و نوروپاتولوژی انتخاب گردید. از دست رفتن حافظه که زندگی روزمره را مختل می نماید روند طبیعی پیری نمی باشد. آن ممکن است یکی از علایم بیماری آلزایمر باشد ، بیماری مخرب مغز که زوال عقلی تدریجی را در حافظه ، فکر کردن و مهارت های استدلالی را ایجاد می نماید. هر فردی ممکن است یکی یا بیشتر این علایم را در درجات مختلف تجربه نماید. اگر شما متوجه هر کدام از آنها شدید ، حتما به پزشک مراجعه کنید.

  نشانه های هشدار دهنده ی بیماری آلزایمر

  ۱- افت حافظه که بر روی عملکرد روزمره تاثیر می گذارد
  فراموش کردن گهگاهی قرارهای ملاقات ، اسامی همکاران یا شماره تلفن یک دوست و بعدا به خاطر آوردن آن ها امری طبیعی است. فرد مبتلا به آلزایمر ممکن است چیزهایی را مکرر فراموش کند و بعدا آنها را به یاد نیاورد ، خصوصا چیزهایی که به تازگی اتفاق افتاده باشند. یکی از شایعترین علایم آلزایمر ، از دست دادن حافظه ، به ویژه فراموش کردن مطالب تازه به ذهن سپرده شده است. بقیه ، شامل فراموش کردن تاریخ ها و رویدادهای مهم هستند ، تکرار نمودن یک مطلب به صورت مرتب ، تکیه بر وسایل کمکی حافظه (مانند ، یادداشت های یادآور ، یا وسایل الکترونیکی) یا اعضای خانواده برای چیزهایی که آنها عادت داشتند تا خود آنها را مدیریت کنند.

  ۲- اشکال در انجام وظایف و کارهای آشنا
  افراد مشغول ممکن است گاهی اوقات حواس پرت بشوند. فرد مبتلا به آلزایمر ممکن است در مورد کارهایی که در تمام زندگی برایشان آشنا بوده اند مانند آماده نمودن غذا با مشکل روبرو شوند. افراد مبتلا به آلزایمر اغلب در اتمام کارها یا وظایف روزانه با سختی روبرو می شوند. گاهی اوقات ، افراد ممکن است در رانندگی تا یک محل آشنا ، مدیریت و کنترل یک بودجه در محل کار یا به خاطر آوردن قواعد یک بازی مورد علاقه با مشکل روبرو شوند.

  دسته بندی: عمومی » گوناگون

  تعداد مشاهده:
  0
  مشاهده

  فرمت فایل دانلودی:.docx

  فرمت فایل اصلی: Word — docx

  تعداد صفحات: 55

  حجم فایل:299
  کیلوبایت

 


نوشته شده در : پنجشنبه 16 آذر 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق ، درباره ، آلزایمر ، ، ، عوامل ، ، ، راههای ،

تحقیق درباره افکار عمومی

تحقیق درباره افکار عمومی

 • تحقیق درباره افکار عمومی

  دسته بندی : عمومی » گوناگون

  فهرست مطالب
  بخش اول: ریشه¬ها و چگونگی شکل¬گیری افکار عمومی
  بخش دوم: مفهوم و ماهیت افکار عمومی
  قسمت اول: عوامل موثر بر توجه به افکار عمومی
  قسمت دوم: منشاء تشکیل افکار عمومی و شرایط شکل¬گیری آن
  قسمت سوم: تعریف افکار عمومی
  بخش سوم: شایعه و افکار عمومی
  مفهوم شایعه و ویژگی¬های آن
  شایعه در چه شرایطی رشد پیدا می کند؟
  ویژگی های شایعه
  اهداف شایعه ساز
  طول عمر شایعه
  بخش چهارم : مجاری تشکیل دهنده افکار عمومی
  قسمت اول – رسانه¬ها
  جایگاه و قدرت رسانه¬ها در شکل گیری افکار عمومی
  1- نظریه تزریقی یا تاثیر نامحدود
  2- نظریه استحکام (تاثیر محدود)
  3- نظریه دو یا چند مرحله ای ارتباط
  4- نظریه برجسته سازی
  5- نظریه استفاده و خشنودی
  6- نظریه وابستگی
  7- نظریه مارپیچ سکوت
  قسمت دوم – ارتباطات میان فردی
  قسمت سوم: رهبران افکار
  ویژگی رهبران فکری :
  رهبران فکری به دنبال چه تاثیری هستند؟
  قسمت چهارم : گروه های فشار
  قسمت پنجم: دولت و افکار عمومی
  بخش پنجم: متقاعد سازی افکار عمومی
  قسمت اول : شیوه های تاثیرگذاری بر افکار عمومی
  قسمت دوم: کارکردهای تبلیغات در افکار عمومی
  شیوه های تبلیغ
  بخش ششم : نگاه کاربردی به افکار عمومی در سازمان های اداری و راهکارهای مقابله با آن
  قسمت اول: افکار عمومی در سازمان ها
  وظایف روابط عمومی ها
  قسمت دوم: نقش روابط عمومی در مدیریت افکار عمومی
  هدف مدیریت افکار عمومی
  بخش هفتم : سنجش افکار عمومی
  مزایای سنجش افکار یا نظر سنجی
  روش های نظرسنجی:

  بخش اول: ریشه¬ها و چگونگی شکل¬گیری افکار عمومی

  تاریخ افکار عمومی بسیار قدیمی است. ابداع این مفهوم را به ژان ژاک رسو نسبت می دهند.اصطلاح افکار عمومی (public opinion ) به معنای امروزی نخستین بار توسط “ژاک نکه” وزیر دارایی لویی شانزدهم، در آغاز انقلاب فرانسه مطرح شده است. او این ترکیب را به منظور بازگو کردن علت رویگردانی سرمایه گذاران از بورس پاریس به کار برده است.
  پیدایش افکار عمومی با نظام های دمکراتیک پارلمانی، توزیع گسترده سواد و پیدایش رسانه ها پیوند بسیار نزدیکی دارد و با توسعه این سه، افکار عمومی نیز بیشتر مورد توجه واقع می شود. نخستین اندیشه ها و تحلیل های علمی درباره موضوع افکار عمومی، در پایان قرن نوزدهم(1901 م) به گابریل تارد فرانسوی تعلق داشته که در کتاب خود با عنوان “افکار و توده” رابطه میان پیدایش عموم و خبرنگاری را از یک سو و پیدایش افکار عمومی را از سوی دیگر به تحلیل کشید.

  بخش دوم: مفهوم و ماهیت افکار عمومی

  قسمت اول: عوامل موثر بر توجه به افکار عمومی

  رشد همه جانبه افکار عمومی در سطح جهان به چندین عامل بستگی دارد:1) تکنیک بررسی پیشرفته2) خوراک فراوان برای تغذیه افکار: تحولات سیاسی، درگیری های جناحی، انتقادهای رسانه¬ای، همایش هاو…3)به دلایل متعدد از جمله رقابت¬های سیاسی ،تجاری واکنش¬ها و داوری¬های مردم مورد توجه قرار دارد.4) مسائل بین المللی: در موضوعات مختلف کسی موفق است که به افکار عمومی و در کنار آن به سیاست¬های بین المللی توجه کند.بسیاری از رفتارهای ما وابسته به تصمیمات بین المللی و حتی دیگر کشورهاست. 5) رشد فزاینده روابط اجتماعی : افکار عمومی در روابط اجتماعی تغییر ایجاد می¬کند. روابط اجتماعی در پرتو شکل¬گیری¬ها و تحولات افکار عمومی پیوسته و روز به روز غنی¬تر و مستحکم¬تر شده که رسانه¬ها در این زمینه نقش دارند.6)گسترش دموکراسی: با گسترش دموکراسی مراجعه به آرائ عمومی برگزاری انتخابات مورد توجه است.
  دولتمردان نیز باید به افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند حمایت آنان را داشته باشند. 7) گسترش نهادهای آموزشی: توسعه نهاد¬های آموزشی رشد افکار عمومی را به دنبال دارد.8)¬گسترش رسانه¬ها و ارتباطات: توسعه فناوری های جدید موجب تنوع و تعدد رسانه های اینترنتی، مخابراتی، درون فردی و … می شوند.هر یک از این رسانه ها منعکس کننده نظریات جامعه اند که در نهایت به توسعه افکار عمومی دامن می زنند.9) شرایط اقتصادی:در عرصه اقتصادی بنگاه هایی موفق می شوند که با شناخت افکار عمومی رفتار خود را تنظیم کنند.

  قسمت دوم: منشاء تشکیل افکار عمومی و شرایط شکل¬گیری آن

  سه خصلت افکار عمومی شامل آشکار بودن، آگاهانه و هوشیارانه بودن و از وسعت کافی برخوردار بودن است. افکار عمومی در شرایط مشخص به وقوع می پیوندند که این شرایط عبارتند از: 1) باید واقعه مرکزی(ترور، زلزله، انتخابات، سقوط هواپیما، تصادف، انفجار) و یا وقایع متناوب (مانند نارضایتی های عمومی، تورم، جنبش دانشجویی، اعتصابات) وجود داشته باشد تا موضوع، مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد. 2)باید فضا مساعد باشد تا افکار عمومی در بستر مردمی شکل گیرد.3) باید محتوای افکار عمومی با الگوهای فرهنگ جمعی مطابقت داشته باشد.4)باید محتوای افکار عمومی پاسخگوی نیازهای ظاهری و باطنی افراد باشد.5) باید افکار عمومی به واسطه رسانه ها گسترش یابد. 6) باید افکار عمومی با دخالت مستقیم مردم اشاعه یابد.

  قسمت سوم: تعریف افکار عمومی

  افکار عمومی در فرهنگ علوم اجتماعی این¬گونه تعریف شده: افکار عمومی عبارت است از مجموع عقاید، نقطه نظرها و گرایش های بخش بزرگی از جامعه، پیرامون یک موضوع در یک زمان معین و یا افکار عمومی مجموعه ای از عقاید شخصی، در مورد یک امر مربوط به شرایط زیست گروهی است. انجمن جهانی تحقیق افکار عمومی این تعریف را ارائه کرده: افکار عمومی مجموعه عقایدی است که افراد درباره آن موضوع، دارای منافع و علایق می باشند.

  بخش سوم: شایعه و افکار عمومی

  شایعه حاصل ارتباطات شفاهی و گفت و شنودهای وسیع مردم است.در جوامعی که ارتباطات شفاهی و سنتی، پایگاه قوی تری دارد، خاستگاه و جایگاه شایعه نیز از زمینه های مساعدتری برخوردار است.شایعه همیشه وجود دارد اما در زمان بحران و رسوایی های اجتماعی رشد می یابد.گاهی از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می¬کنند. شایعه یکی از ابزارهای پنهان تبلیغ و نوعی ارتباطات غیر رسمی است که در شکل گیری افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارد.

  مفهوم شایعه و ویژگی¬های آن

  شایعه یک داستان یا خبری است که اصولا از واقعیت به دور است. این داستان یا خبر در شرایطی پخش می¬شود که واقعیت در مورد آن موضوع مبهم مانده باشد. شایعه، وسیله¬ای است برای اینکه مردم تحولات و جریانات اطراف خودشان را به خصوص آنهایی که مبهم مانده را بهتر درک کنند و دیدگاه و جهت گیری خودشان را مشخص نمایند. دقیقا به این دلیل است که مردم آن شایعاتی را قبول دارند که با جهت گیری و دیدگاه خودشان هماهنگ است. میزان کم و زیاد بودن رسانه¬ها نیز بر رشد شایعه موثر است.

  دسته بندی: عمومی » گوناگون

  تعداد مشاهده:
  0
  مشاهده

  فرمت فایل دانلودی:.docx

  فرمت فایل اصلی: Word — docx

  تعداد صفحات: 22

  حجم فایل:34
  کیلوبایت

 


نوشته شده در : پنجشنبه 16 آذر 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق ، درباره ، افکار ، عمومی ،

تحقیق درباره مجموعه عباس آباد شهرستان بهشهر

تحقیق درباره مجموعه عباس آباد شهرستان بهشهر

 • تحقیق درباره مجموعه عباس آباد شهرستان بهشهر

  کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 


نوشته شده در : پنجشنبه 16 آذر 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق ، درباره ، مجموعه ، عباس ، آباد ، شهرستان ، بهشهر ،

تحقیق درباره آب و هوای مازندارن

تحقیق درباره آب و هوای مازندارن

 • تحقیق درباره آب و هوای مازندارن

  کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 


نوشته شده در : پنجشنبه 16 آذر 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق ، درباره ، آب ، و ، هوای ، مازندارن ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic