امروز:

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

 • مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی


  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 227 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 140

  هدف از این پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه
  آن با اثربخشی سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران جزیره کیش می
  باشد

  قیمت فایل فقط 99,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان
  نامه
  کارشناسی
  ارشد 
  رشته مدیریت
  اجرایی
   گرایش مدیریت
  استراتژیک

  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با
  اثربخشی سازمانی

  (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره
  کیش)

    چکیده:

  امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه
  دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر
  چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان
  مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت
  دانش
   به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را
  گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد
  اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه
  بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک
  کیش
   بررسی کرده است.

   بدین منظور دو فرضیه اصلی تدوین شده است که
  فرضیه اول به بررسی وضعیت مدیریت دانش در
  گمرک
   پرداخته است و در فرضیه دوم که به چهار زیر
  فرضیه تقسیم می شود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش
  با اثربخشی سازمانی
   پرداخته است.  برای انجام
  این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با
  آلفای کرونباخ89 /0  برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی
  سازمانی بود استفاده شد. 

  جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50
  پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل
  داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی،
  میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی
  پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات
  پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که
  بین فرایندهای مدیریت
  دانش
   و  اثربخشی
  سازمانی
   رابطه معناداری  و مثبت وجود
  دارد. 

  کلید واژه‌ها:

  مدیریت دانش

  اثربخشی

  اثربخشی سازمانی

  مقدمه:

   امروزه در سازمانها، «مدیریت
  دانش
  » موضوعی مهم وحیاتی می باشد
  وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می
  توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی
  نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش
  کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش»
  معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه
  دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به
  جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی
  بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی
  به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای
  نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت
  دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.

   اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی
  مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای
  اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش
  محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس
  شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در
  دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده
  موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت
  بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند،
  زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی
  کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی
  یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا
  چالش‌های بیرونی را برطرف
  سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز
  موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در
  سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت
  دانش» 
  ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای
  اجرای آن اقدام کنند.

  فهرست مطالب

  چکیده           
                   
                   
                   
                   
                   
                 1 
    

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                  2 
    

  فصل اول کلیات پژوهش 
    
         
                   
                   
                   
                   
            4

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  4

  1-1موضوع تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
    4       

  2-1بیان مسله تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
    4

  3-1سوالات تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
               6

  4-1 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     
                   
                   
                   
                   
  6

  5-1 اهداف پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                   
   7

  6-1 فرضیات پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                 
   8

  1-7 متغییرهای تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
   8

  1-8  قلمرو تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
       9

  1-9 مدل تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
        9

  1-10 تعریف کلید واژه       
                   
                   
                   
                   
                 
   10        

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه
  تحقیق  
       
                   
                   
                   
               
   12 

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  13

  1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش 
                   
                   
                   
                   
          13

  1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش   
                   
                   
                   
              13

  2-1-2  تعریف دانش       
                   
                   
                   
                   
                   
   15

  3-1-2 دانش کانونی و ضمنی       
                   
                   
                   
                   
           16

  4-1-2 به کارگیری دانش       
                   
                   
                   
                   
               
  18

  5-1-2 سلسله مراتب دانش       
                   
                   
                   
                   
              18

  6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف   
                   
                   
                   
              19

  7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش 
                   
                   
                   
            20

  8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور   
                   
                   
                   
             
   21

  9-1-2 تعاریف فناوری محور       
                   
                   
                   
                   
           21

  10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی 
                   
                   
                   
          21

  11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت
  دانش               
                   
                   
    22

  معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
                 
   23

  12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش 
                   
                   
                   
            25

  13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
               
  28

  اهداف دانش           
                   
                   
                   
                   
                   
          28

  14-1-2 چرا مدیریت دانش       
                   
                   
                   
                   
             29

  15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 
                   
                   
                   
             
   30

  16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت
  دانش               
                   
                   
         31

  2-2 اثربخشی سازمانی       
                   
                   
                   
                   
                   
  31

  1-2-2 اثربخشی سازمان       
                   
                   
                   
                   
               
   32

  2-2-2 محاسبه اثربخشی       
                   
                   
                   
                   
               
   33

  3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی     
                   
                   
                   
                   
           35

  3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی   
                   
                   
                   
                 
  36

  فصل سوم : روش تحقیق     
    
         
                   
                   
                   
                   
         40

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  41

  1-3 روش تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
      42

  2-3 قلمرو تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
     42

  3-3 قلمرو موضوعی تحقیق       
                   
                   
                   
                   
             42

  4-3 قلمرو زمانی         
                   
                   
                   
                   
                   
        42

  5-3 قلمرو مکانی         
                   
                   
                   
                   
                   
      42

  6-3 جامعه آماری مورد مطالعه     
                   
                   
                   
                   
           42

  7-3 نوع پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                   
      43

  8-3 ابزار جمع آوری داده های پژوهش   
                   
                   
                   
                   
   43

  9-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش   
                   
                   
                   
                   
  45

  1-9-3 اعتبار و روایی       
                   
                   
                   
                   
                   
  45

  2-9- 3 قابلیت اعتماد یا پایایی     
                   
                   
                   
                   
           45

  10-3 روش اجرا         
                   
                   
                   
                   
                   
      45

  11-3 روش تحلیل داده ها       
                   
                   
                   
                   
              46

  محدودیتهای تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
   47

  فصل چهارم: یافته های پژوهش   
        
     
                   
                   
                   
                   
   48

  1-4 ویژگیهای نمونه مورد مطالعه     
                   
                   
                   
                   
        50

  2-4 بخش دوم: بررسی و تحلیل داده های حاصل از
  پرسشنامه               
                   
                 
  53

  آزمون خی دو         
                   
                   
                   
                   
                   
          56

  بررسی فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 
                   
                   
                   
       60

  بررسی فرضیات تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                 
   64

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
    
         
                   
                   
                   
                   
   71

  5-1 خلاصه یافته ها       
                   
                   
                   
                   
                   
    72

  5-2 بحث و نتیجه گیری       
                   
                   
                   
                   
               
   75

  5-3 پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس یافته های
  پژوهش               
                   
                   
        76

  5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آینده   
                   
                   
                   
                   
      78

  فهرست منابع و ماخذ       
                   
                   
                   
                   
                   
   79

  فهرست جداول

  جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی   
                   
                   
                   
               
  34

  جدول 1-3 طیف لیکرت       
                   
                   
                   
                   
               
   44

  جدول 2-3سوالات مربوط به متغییرها در پرسشنامه 
                   
                   
                   
         44

  جدول 1-4 جنسیت افراد  نمونه مورد 
  بررسی               
                   
                   
                 
   50

  جدول 2-4 تحصیلات افراد  نمونه مورد 
  بررسی               
                   
                   
               
  51

  جدول 3-4میانگین سنی افراد در شغل و سازمان خود 
                   
                   
                   
      52

  جدول 4-4 بررسی فراوانی هر گزینه و نتایج آزمون خی
  دو               
                   
                   
   54

  جدول5-4 وضعیت ارزیابی مولفه های مدیریت دانش و
  اثربخشی سازمانی             
                   
     60

  جدول 6-4 بررسی فرضیه ها       
                   
                   
                   
                   
            64

  جدول 7-4 بررسی فرضیه ها       
                   
                   
                   
                   
            68

  جدول 8-4 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت
  دانش و اثربخشی سازمانی           
                   
     69

  جدول 1-5 مقادیر میانگین متغییرهای مدیریت دانش 
                   
                   
                   
        73

  جدول 2-5  مقادیر میانگین متغییر اثربخشی
  سازمانی               
                   
                   
            73

  جدول 3-5 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و
  اثربخشی سازمانی

  فهرست نمودار

  نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش   
                   
                   
                   
               
   14

  نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش     
                   
                   
                   
                   
          19

  نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل
  دیدگاه فناوری گرا           
                   
       20

  نمودار 4-2 چهارچوب پرابست     
                   
                   
                   
                   
           23

  نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
             24

  قیمت فایل فقط 99,000 تومان

  خرید

  برچسب ها :
  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
  ,
  پایان نامه مدیریت دانش
  ,
  پایان نامه اثربخشی سازمانی
  ,
  بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک
  ,
  استقرار مدیریت دانش در گمرک کیش
  ,
  پیاده سازی مدیریت دانش در گمرک کیش
  ,
  پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
  ,

  بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی در گمرک
  ,
  رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 


نوشته شده در : یکشنبه 15 بهمن 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: ارتباط ، بین ، مدیریت ، دانش ، و ، اثربخشی ، سازمانی ،

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

 • مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی


  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دسته: مدیریت
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 227 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 140

  هدف از این پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه
  آن با اثربخشی سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران جزیره کیش می
  باشد

  قیمت فایل فقط 99,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان
  نامه
  کارشناسی
  ارشد 
  رشته مدیریت
  اجرایی
   گرایش مدیریت
  استراتژیک

  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با
  اثربخشی سازمانی

  (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره
  کیش)

    چکیده:

  امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه
  دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر
  چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان
  مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت
  دانش
   به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را
  گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد
  اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه
  بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک
  کیش
   بررسی کرده است.

   بدین منظور دو فرضیه اصلی تدوین شده است که
  فرضیه اول به بررسی وضعیت مدیریت دانش در
  گمرک
   پرداخته است و در فرضیه دوم که به چهار زیر
  فرضیه تقسیم می شود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش
  با اثربخشی سازمانی
   پرداخته است.  برای انجام
  این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با
  آلفای کرونباخ89 /0  برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی
  سازمانی بود استفاده شد. 

  جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50
  پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل
  داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی،
  میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی
  پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات
  پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که
  بین فرایندهای مدیریت
  دانش
   و  اثربخشی
  سازمانی
   رابطه معناداری  و مثبت وجود
  دارد. 

  کلید واژه‌ها:

  مدیریت دانش

  اثربخشی

  اثربخشی سازمانی

  مقدمه:

   امروزه در سازمانها، «مدیریت
  دانش
  » موضوعی مهم وحیاتی می باشد
  وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می
  توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی
  نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش
  کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش»
  معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه
  دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به
  جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی
  بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی
  به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای
  نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت
  دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.

   اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی
  مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای
  اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش
  محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس
  شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در
  دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده
  موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت
  بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند،
  زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی
  کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی
  یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا
  چالش‌های بیرونی را برطرف
  سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز
  موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در
  سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت
  دانش» 
  ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای
  اجرای آن اقدام کنند.

  فهرست مطالب

  چکیده           
                   
                   
                   
                   
                   
                 1 
    

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                  2 
    

  فصل اول کلیات پژوهش 
    
         
                   
                   
                   
                   
            4

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  4

  1-1موضوع تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
    4       

  2-1بیان مسله تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
    4

  3-1سوالات تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
               6

  4-1 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     
                   
                   
                   
                   
  6

  5-1 اهداف پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                   
   7

  6-1 فرضیات پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                 
   8

  1-7 متغییرهای تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
   8

  1-8  قلمرو تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                   
       9

  1-9 مدل تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
        9

  1-10 تعریف کلید واژه       
                   
                   
                   
                   
                 
   10        

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه
  تحقیق  
       
                   
                   
                   
               
   12 

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  13

  1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش 
                   
                   
                   
                   
          13

  1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش   
                   
                   
                   
              13

  2-1-2  تعریف دانش       
                   
                   
                   
                   
                   
   15

  3-1-2 دانش کانونی و ضمنی       
                   
                   
                   
                   
           16

  4-1-2 به کارگیری دانش       
                   
                   
                   
                   
               
  18

  5-1-2 سلسله مراتب دانش       
                   
                   
                   
                   
              18

  6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف   
                   
                   
                   
              19

  7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش 
                   
                   
                   
            20

  8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور   
                   
                   
                   
             
   21

  9-1-2 تعاریف فناوری محور       
                   
                   
                   
                   
           21

  10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی 
                   
                   
                   
          21

  11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت
  دانش               
                   
                   
    22

  معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
                 
   23

  12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش 
                   
                   
                   
            25

  13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
               
  28

  اهداف دانش           
                   
                   
                   
                   
                   
          28

  14-1-2 چرا مدیریت دانش       
                   
                   
                   
                   
             29

  15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 
                   
                   
                   
             
   30

  16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت
  دانش               
                   
                   
         31

  2-2 اثربخشی سازمانی       
                   
                   
                   
                   
                   
  31

  1-2-2 اثربخشی سازمان       
                   
                   
                   
                   
               
   32

  2-2-2 محاسبه اثربخشی       
                   
                   
                   
                   
               
   33

  3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی     
                   
                   
                   
                   
           35

  3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی   
                   
                   
                   
                 
  36

  فصل سوم : روش تحقیق     
    
         
                   
                   
                   
                   
         40

  مقدمه           
                   
                   
                   
                   
                   
                 
  41

  1-3 روش تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
      42

  2-3 قلمرو تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
     42

  3-3 قلمرو موضوعی تحقیق       
                   
                   
                   
                   
             42

  4-3 قلمرو زمانی         
                   
                   
                   
                   
                   
        42

  5-3 قلمرو مکانی         
                   
                   
                   
                   
                   
      42

  6-3 جامعه آماری مورد مطالعه     
                   
                   
                   
                   
           42

  7-3 نوع پژوهش         
                   
                   
                   
                   
                   
      43

  8-3 ابزار جمع آوری داده های پژوهش   
                   
                   
                   
                   
   43

  9-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش   
                   
                   
                   
                   
  45

  1-9-3 اعتبار و روایی       
                   
                   
                   
                   
                   
  45

  2-9- 3 قابلیت اعتماد یا پایایی     
                   
                   
                   
                   
           45

  10-3 روش اجرا         
                   
                   
                   
                   
                   
      45

  11-3 روش تحلیل داده ها       
                   
                   
                   
                   
              46

  محدودیتهای تحقیق         
                   
                   
                   
                   
                   
   47

  فصل چهارم: یافته های پژوهش   
        
     
                   
                   
                   
                   
   48

  1-4 ویژگیهای نمونه مورد مطالعه     
                   
                   
                   
                   
        50

  2-4 بخش دوم: بررسی و تحلیل داده های حاصل از
  پرسشنامه               
                   
                 
  53

  آزمون خی دو         
                   
                   
                   
                   
                   
          56

  بررسی فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 
                   
                   
                   
       60

  بررسی فرضیات تحقیق       
                   
                   
                   
                   
                 
   64

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
    
         
                   
                   
                   
                   
   71

  5-1 خلاصه یافته ها       
                   
                   
                   
                   
                   
    72

  5-2 بحث و نتیجه گیری       
                   
                   
                   
                   
               
   75

  5-3 پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس یافته های
  پژوهش               
                   
                   
        76

  5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آینده   
                   
                   
                   
                   
      78

  فهرست منابع و ماخذ       
                   
                   
                   
                   
                   
   79

  فهرست جداول

  جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی   
                   
                   
                   
               
  34

  جدول 1-3 طیف لیکرت       
                   
                   
                   
                   
               
   44

  جدول 2-3سوالات مربوط به متغییرها در پرسشنامه 
                   
                   
                   
         44

  جدول 1-4 جنسیت افراد  نمونه مورد 
  بررسی               
                   
                   
                 
   50

  جدول 2-4 تحصیلات افراد  نمونه مورد 
  بررسی               
                   
                   
               
  51

  جدول 3-4میانگین سنی افراد در شغل و سازمان خود 
                   
                   
                   
      52

  جدول 4-4 بررسی فراوانی هر گزینه و نتایج آزمون خی
  دو               
                   
                   
   54

  جدول5-4 وضعیت ارزیابی مولفه های مدیریت دانش و
  اثربخشی سازمانی             
                   
     60

  جدول 6-4 بررسی فرضیه ها       
                   
                   
                   
                   
            64

  جدول 7-4 بررسی فرضیه ها       
                   
                   
                   
                   
            68

  جدول 8-4 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت
  دانش و اثربخشی سازمانی           
                   
     69

  جدول 1-5 مقادیر میانگین متغییرهای مدیریت دانش 
                   
                   
                   
        73

  جدول 2-5  مقادیر میانگین متغییر اثربخشی
  سازمانی               
                   
                   
            73

  جدول 3-5 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و
  اثربخشی سازمانی

  فهرست نمودار

  نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش   
                   
                   
                   
               
   14

  نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش     
                   
                   
                   
                   
          19

  نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل
  دیدگاه فناوری گرا           
                   
       20

  نمودار 4-2 چهارچوب پرابست     
                   
                   
                   
                   
           23

  نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                   
                   
                   
             24

  قیمت فایل فقط 99,000 تومان

  خرید

  برچسب ها :
  ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
  ,
  پایان نامه مدیریت دانش
  ,
  پایان نامه اثربخشی سازمانی
  ,
  بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک
  ,
  استقرار مدیریت دانش در گمرک کیش
  ,
  پیاده سازی مدیریت دانش در گمرک کیش
  ,
  پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
  ,

  بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی در گمرک
  ,
  رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 


نوشته شده در : پنجشنبه 12 بهمن 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: ارتباط ، بین ، مدیریت ، دانش ، و ، اثربخشی ، سازمانی ،

مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی

مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی

 • مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی

  مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی


  دسته بندی : مباحث رشته ها » مبانی نظری

  مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی
  دارای 36 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
  نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

  مفهوم اثربخشی
  2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی
  2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی
  2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی
  جدول2-1) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، 1382)
  2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی
  1-  گرایش استراتژیک
  2- مدیریت عالی
  3- طراحی سازمان
  4- فرهنگ سازمانی
  1. بهبود كیفی عامل كار
  2.اصلاح روابط مدیریت و كاركنان
  3.استفاده از نظرات و پیشنهادات كاركنان
  4. ره آورد فنّاوری
  2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی
  2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی
  1- مهندسی مجدد ساختارهای ماشینی و سلسله مراتبی
  2- توّجه به استراتژی نوآوری
  3- حرکت تدریجی به سوی فرهنگ انعطاف پذیر
  4- برخورداری سازمان از فن آوری اطلاعاتی جدید
  5- بکارگیری نظام مدیریت منابع انسانی
  6- استفاده از مکتب مدیریت مردم سالاری و انسانی
  7- استفاده از کارکنان حرفه ای و متخصّص
  2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی
  2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی
  1-  ملاک های تک معیاری اثربخشی سازمانی
  2- ملاک های چند معیاری اثربخشی سازمانی
  2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی
  2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
  پیشینه تحقیق
  2-4-1- تحقیقات داخلی:
  2-4-2- تحقیقات خارجی:
  منابع:

  اثربخشی سازمانی
  مفهوم اثربخشی
  اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد. اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی، مورد ارزیابی قرار می دهند. به عبارت ساده تر، اثر بخشی سازمانی معمولا در قالب میزان یا درجه ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می آورد (آقایی و همکاران، 1390). در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد. اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه 1950 میلادی مطرح گردید (دفت، 1390). در تعریف دیگر اثربخشی، دست یابی به هدف های صحیح، اصلی و اساسی تعریف گردیده است (الوانی، 1381). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه (چه رسمی، چه عملیاتی) تأمین شده اند، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند. اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد (حقی، 1385). «اتزیونی» اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریف می کند و «فیدلر»  که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد، می داند. همچنین «ردین» معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاق می شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد. او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت، رفتار و انتظار مدیر، زیردستان، همکاران، هم قطاران و سازمان می داند (مقیمی و همکاران، 1386).

  دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظری

  تعداد مشاهده:
  17
  مشاهده

  فرمت فایل دانلودی:.rar

  فرمت فایل اصلی: word

  تعداد صفحات: 36

  حجم فایل:50
  کیلوبایت

  • محتوای فایل دانلودی:

   مبانی نظری اثربخشی سازمانی و تفاوت کارآئی و اثربخشی
   دارای 36 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

 


نوشته شده در : شنبه 23 دی 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: مبانی ، نظری ، اثربخشی ، سازمانی ، و ، تفاوت ، کارآئی ،

پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی

پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی

 • پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی

  پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی

  فروشنده فایل

  کد کاربری 10255

  پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی در اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  ناپایداری

  تازگی ، تنوع

  انواع تغییرات

  تغییرات تدریجی یا پیوسته

  تغییرات گسسته یا جهشی

  پیامدهای تحول برای افراد و سازمانها

  انواع چهارگانه تغییر

  تغییراصلاحی

  تغییرانطباقی

  تغییرانقلابی

  بازآفرینی

  انواع تغییرات براساس گستردگی و زمان

  تغییر تكاملی

  تغییراساسی

  تغییرانطباقی

  سرهم بندی كردن

  نتیجه گیری

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه موارد نگارشی و املایی رعایت گردیده است.

  پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی

  دانلود پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی تغییرات تدریجی یا پیوسته تغییرات گسسته یا جهشی پیامدهای تحول برای افراد و سازمانها انواع چهارگانه تغییر …

  پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی

  ۹ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود مقاله,خرید مقاله,سایت مقاله,مقاله آماده,مقاله کامپیوتر,مقاله مدیریت,مقاله … پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی …

  پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی – بهار فایل

  ۲۶ مهر ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی در حجم 26 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل انواع تغییرات، تغییرات تدریجی یا پیوسته، تغییرات …

  پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی – porojhe

  ۹ شهریور ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی. پاورپوینت بررسی ماهیت و انواع تحول سازمانی در اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت …

  پاورپوینت ماهیت و انواع تحول سازمانی – li4

  پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع “ماهیت و انواع تحول سازمانی”، در حجم 26 اسلاید همراه با … این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” ماهیت و انواع تحول سازمانی ” می باشد که در حجم … پایان نامه بررسی مبدل های حرارتی (آشنایی با انواع،اصول و کاربرد های آنها در …

  x

  این مطالب را نیز ببینید!

  پاورپوینت ارزشیابی آموزشی پاورپوینت ارزشیابی آموزشی پاورپوینت ارزشیابی آموزشی در 188 اسلاید قابل ویرایش دسته ...

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال و تست و جزوه

www.studentedu.ir

 


نوشته شده در : جمعه 5 آبان 1396  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت ، بررسی ، ماهیت ، و ، انواع ، تحول ، سازمانی ،

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی

 • پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی


  پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی دسته: مدیریت

  بازدید: 9 بار

  فرمت فایل: pptx

  حجم فایل: 1928 کیلوبایت

  تعداد صفحات فایل: 312

  پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی در 312 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

  فصل دوم: رفتار سازمانی در سطح جهانی

  فصل سوم: مبانی رفتار فرد

  فصل چهارم: مفاهیم اصلی انگیزش

  فصل پنجم: انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد

  فصل ششم: تصمیم گیری فردی

  فصل هفتم: مبانی رفتار گروه

  فصل هشتم: شناخت تیم

  فصل نهم: ارتباطات

  فصل دهم: رهبری

  فصل یازدهم: قدرت و سیاست

  فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره

  فصل سیزدهم: ساختار سازمانی

  فصل چهاردهم: تكنولوژی و طرح ریزی شغل

  فصل پانزدهم: ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش

  فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی

  فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی

  بخشهای عمده این فایل به تفکیک هر فصل شامل موارد زیر می باشد:

  فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

  ارائه تعریفی از رفتار سازمانی

  هدفهای رفتار سازمانی

  بهبود کیفیت و بازدهی

  اساس و پایه های مدیریت کیفیت جامع

  نیروی کار گوناگون

  واکنش در برابر جهانی شدن سازمان

  نوآوری و ایجادتغییر

  سازش با پدیده ای به نام تغییرات سرسام آور

  کم شدن وفاداری کارکنان

  بهبود رفتار از نظر اخلاقی

  سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی

  فصل دوم: رفتار سازمانی در سطح جهانی

  مقدمه

  تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی

  شرکت های چندملیتی

  رویارویی با مسائل بین المللی

  ارزیابی تفاوت بین کشورها

  تحقیقات تفاوتهای فرهنگی

  تحقیق کلاکهان و استرادبک

  رابطه با محیط

   توجه به زمان

  ماهیت فرد

  توجه به فعالیت

   توجه به مسئولیت

  مفهوم فضا

  تحقیق هاف استد

   فردگرایی در مقایسه با جمع گرایی

  اختلاف در قدرت

   اجتناب از پدیده عدم اطمینان

   مردسالاری در مقایسه با زن سالاری

  نمونه هایی از ابعاد فرهنگی در تحقیق هاف استد

  فصل سوم: مبانی رفتار فرد

  مقدمه

  تعریف نگرش

  رضایت شغلی

  عوامل تعیین کننده رضایت شغلی

  ناهمسانی شناختی

  تعریف شخصیت

  شانزده ویژگی شخصیتی

  الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی

  سایر ویژگیهای شخصیتی

  كانون كنترل

  خودكامگی

   ماكیاولی گری

  سازش با عوامل محیطی

   خطر پذیری

  تناسب شخصیت با شغل

  ادراک

  تئوری اسنادی

  یادگیری

  فرایند یادگیری

  فصل چهارم: مفاهیم اصلی انگیزش

  انگیزش چیست؟

  فرایند اصلی انگیزش

  نخستین نظریه های انگیزش

  نظریه سلسله مراتب نیاز ها

  تئوریX و تئوری Y

  مفروضات تئوری x

  مفروضات تئوری y

  تئوری بهداشت – انگیزش

  تئوری بهداشت – انگیزش هرزبرگ

  انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ

  تئوری های نوین انگیزش

  تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه

  نظریه تعیین هدف

   تئوری تقویت رفتار

  نظریه برابری

   نظریه انتظار

  نظریه انتظار وروم

  مدل نظریه انگیزش وروم

  استدلال نظریه انتظار

  الگوی ساده نظریه انتظار

  فصل پنجم: انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد

  مدیریت مبتنی بر هدف چیست ؟

  چهار ركن اصلی مدیریت مبتنی بر هدف

  رابطه بین مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف

  مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل

  تعدیل رفتار

  تعدیل رفتار در رفتار سازمانی

  تعدیل رفتار در مرحله عمل

  مشاركت كاركنان

  مشاركت كاركنان چیست ؟

  نمونه هایی از برنامه های مشاركت كاركنان

  برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟

  برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟

  نقاط ضعف برنامه پرداخت بر اساس مهارت چیست؟

  پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش

  برنامه پرداخت بر اساس مهارت ، در مرحله عمل

  فصل ششم: تصمیم گیری فردی

  مقدمه

  چگونه باید تصمیم گرفت؟

  مفروضات الگوی بخردانه

  خلاقیت در تصمیم گیری

  در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شود؟

  روش بخردانه محدود

  قضاوت شهودی

  شناسایی مساله

  ارائه راه حلها

  انتخاب راه حل

  قیاس به نفس

  پافشاری در تعهد

  تفاوت های فردی

  شیوه تصمیم گیری

  ارشادی

   تحلیلی

   نظری

  رفتاری

  الگوی سبک تصمیم گیری

  اصول اخلاقی

  محدودیت های سازمانی

  نكات كاربردی برای مدیران

  فصل هفتم: مبانی رفتار گروه

  ارائه تعریفی از گروه

  چرا افراد به گروهها می پیوندند؟

  مفاهیم اصلی گروه

  تصمیم گیری درگروه

  چگونگی انتخاب تصمیم فردی یا گروهی

  همرنگ جماعت شدن و از گروه بریدن

  نشانه های وجود پدیده همرنگ جماعت شدن در گروه

  روشهای تصمیم گیری

  طوفان فکری

  روش مبتنی بر ایجاد گروه اسمی

  میزگرد از راه دور

  فصل هشتم: شناخت تیم

  مقدمه

  تعریف گروه

  تعریف گروه كاری

  مقایسه تیم و گروه

  انواع تیم

  تیم حل كنندة مسأله

   تیم خودگردان

   تیم متخصص

  رابطة تیم و گروه

  نه نقش تیم

  نقصان پذیری تیم و حساب پس دهی

  اعتماد متقابل

  ابعاد اعتماد

  چگونه می توان اعتماد به وجود آورد ؟

  تبدیل افراد به عضو تیم

  پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم

  فصل نهم: ارتباطات

  نقش ارتباطات

  فرآیند ارتباطات

  مسیر ارتباطات

  راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط

  شبكه های ارتباطی

  موانعی كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد:

  ارتباطات بین فرهنگها

  نكات كاربردی برای مدیران (موانع بر سر راه ارتباطات كدامند)

  فصل دهم: رهبری

  رهبری چیست

  رهبری غیر سازمانی یا غیر ارادی

  تئوریهای رهبری

  تئوری شخصیتی

  تئوری رفتاری

  رهبران كارمند گرا

  تولیدگرا

  شبکه مدیریت

  تئوری اقتضایی

  تئوری فیدلر

  ب)تئوری مسیر هدف

  رهبری زنان با مردان متفاوت است

  آیا رهبری مؤثر است !

  فصل یازدهم: قدرت و سیاست

  تعریف قدرت

  مقایسه رهبری با قدرت

  پایگاههای قدرت

  قدرت مبتنی بر زور

  قدرت مبتنی بر پاداش

  قدرت قانونی

  قدرت مبتنی بر تخصص

  قدرت مرجع

  وابستگی: كلید درك قدرت

  عواملی كه موجب وابستگی می شوند؟

  سیاست (قدرت در عمل)

  اهمیت دیدگاه سیاسی

  عواملی كه در رفتار سیاسی نقش دارند

  تسخیر احساسات

  شیوه های تسخیر احساسات

  اثربخشی شیوه های تسخیر احساسات

  اصول اخلاقی و رفتار سیاسی

  نكات كاربردی برای مدیران

  فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره

  مقدمه

  تعریف تعارض

  سیر تكاملی اندیشه تعارض

  دیدگاه سنتی

   دیدگاه روابط انسانی

  دیدگاه تعاملی

  تعارض سازنده و مخرب

  فرایند تعارض

  مخالفتهای بالقوه

  بروز تعارض

  مذاكره یا چانه زدن

  مذاكره مبتنی بر برد و باخت

  استراتژی بدون باخت

  مسایل مطرح در مذاكرات

  یك سونگریها در تصمیم

  فصل سیزدهم: ساختار سازمانی

  ساختار سازمانی چیست ؟

  تقسیم كار

  گروهبندی

   زنجیره فرماندهی

  حوره كنترل

  تمركز

  رسمیت

  انواع ساختارهای سازمانی

  بروكراسی

  ساختار ماتریسی

  ساختار تیمی

  سازمانهای مجازی

  سازمانهای بدون مرز

  عوامل تعیین كننده ساختار سازمانی

  استراتژی سازمان

  تكنولوژی

  عدم اطمینام محیطی

  فصل چهاردهم: تكنولوژی و طرح ریزی شغل

  تكنولوژی در سازمان

  مدیریت كیفیت كامل

  بازسازی فرآیند كار

  سیستم تولید انعطاف پذیر

  منسوخ شدن مهارتها

  مقایسه مدیریت كیفیت كامل و بازسازی فرایند:

  طرح ریزی شغل

  تئوری اسنادی كار

  الگوی ویژگیهای شغل

  الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی

  فصل پانزدهم: ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش

  ارزیابی عملكرد و انگیزش

  شاخص های ارزیابی

  چه کسانی عملکرد را ارزیابی می کنند

  شیوه های ارزیابی عملكرد

  مسائل بالقوه ارزیابی عملكرد

  راههای جلوگیری از خطاهای ارزیابی

  ارزیابی عملكرد تیم

  ارزیابی عملكرد در سطح جهانی

  سیستم پاداش(عوامل تعیین کننده پاداش)

  فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی

  تعریف فرهنگ سازمانی

  فرهنگ یك واژه توصیفی است

  آیا سازمان ها فرهنگ های همانندی دارند ؟

  تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف

  اثرات فرهنگ

  نقش فرهنگ

  فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی

  شیوة پیدایش یك فرهنگ

  زنده نگه داشتن یك فرهنگ

  فرایند جامعه پذیری

  مرحله دگردیسی

  شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی

  شیوة شكل گیری فرهنگ ها

  شیوة فراگیری فرهنگ

  فرهنگ سازمانی و تفاوت های فردی

  نكات كاربردی برای مدیران

  فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی

  عواملی كه موجب ایجاد تغییر سازمانی می شوند

  الگوی تغییر سه مرحله ای لوین

  مقاومت در برابر پدیده تغییر

  منشا مقاومت در برابر تغییر

  غلبه بر عوامل مقاومت

  پدیده تغییر و بهبود سازمانی

  انواع روشهای تغییر سازمانی

  مسایل جدید در تغییر سازمانی

  رویارویی با پدیده تنش

  تشویق به نو آوری

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


  قیمت : 35,000 تومان

  پرداخت و دانلود


  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

  کلمات کلیدی : پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی , دانلود پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی , دانلود پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز , دانلود پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی پارسائیان و اعرابی

 


نوشته شده در : شنبه 23 بهمن 1395  توسط : زارع.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت ، کتاب ، تک ، جلدی ، مبانی ، رفتار ، سازمانی ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات